škola družina školka jídelna
úvodní strana - aktuality
Cvičebnice matemamatiky (Projekt z ESF - OPVK 1.1)

Cvičebnice matematiky na internetu (.pdf) vznikla jako vedlejší produkt hlavního výstupu - interaktivní cvičebnice pro výuku na interaktivní tabuli. Soubory pdf jsou vám k dispozici dle ročníků a látky. Berte jej jako náhledy, funkční interaktivní DVD Vám zašleme na požádání pouze za poštovné a cenu prázdného DVD. Pro rodiče žáků ZŠ Malšice zcela zdarma.

Vyberte ročník a téma:


1.ročník
Geometrické útvary
Geometrie 1
Počítáme do deseti
Počítání do pěti
Sčítání a odčítání do 20 bez přechodu desítky
Sčítání a odčítání v oboru čísel do dvaceti
2.ročník
Čísla 0 - 100
Násobení
Násobení a dělení čísly 3, 4 a 5
Numerace do 100
Odčítání do 20 s přechodem desítky
Procvičování násobení a dělení 1 oboru malé násobilky
Procvičování násobení a dělení 2 oboru malé násobilky
Procvičování násobení a dělení oboru malé násobilky
Sčítání do 20 s přechodem přes desítku
3.ročník
Geometrická tělesa
Násobení
násobilka 6 , 7
Násobilka 8, 9
Násobilka hrou domino
Numerace do 1000
Tělesa
Zaokrouhlování na desítky
4.ročník
Čísla do 10 000
Písemné dělení se zbytkem
Písemné násobení a dělení do 10 000
5.ročník
Body úsečky přímky
Dělení příklady
Obvod obsah čtverce obdélníku
Povrch krychle kvádru
Převody jednotek délky plochy
Přirozená čísla
Zaokroulování příklady
6.ročník
Desetinná čísla
Desetinná čísla 2.díl
Desetinná čísla - násobení a dělení 10, 100, 1000
Kružnice vepsaná a opsaná
Osová souměrnost
Povrchy a objemy těles
Přirozená čísla -sčítání, odčítání, násobení, dělení
Trojúhelník
Úhel
Znaky dělitelnosti
7.ročník
Celá čísla
Čtyřúhelníky
Povrchy a objemy těles - 7.tř.
Procenta, přímá úměra
Středová_souměrnost
Zlomky
8.ročník
Pythagorova věta
Povrchy a objemy těles
Lineární rovnice
Druhá mocnina a odmocnina
Číselné výrazy I
Číselné výrazy II
9.ročník
Lomené výrazy
Povrchy_a_objemy_těles
Směsi