škola družina školka jídelna
úvodní strana - aktuality
DOKUMENTY KE STAŽENÍ ...ve formátu .pdf

Dokumenty ZŠ a ŠD
Výroční zprávy Další dokumenty ŠVP ZŠ Malšice Informační listy
Činnost 2017/2018
Činnost 2016/2017
Činnost 2015/2016
Činnost 2014/2015
Činnost 2013/2014
Činnost 2012/2013
Činnost 2011/2012
Činnost 2010/2011
Činnost 2009/2010
Činnost 2008/2009
Činnost 2007/2008
Činnost 2006/2007
Smlouva Pověřenec - ZŠ Malšice
Školní řád ZŠ
Vnitřní řád ŠD
Vnitřní řád ŠK
Minimální preventivní program 2013/14
Minimální preventivní program 2014/15
Minimální preventivní program 2015/16
ŠVP ZŠ Malšice
RVP 2016
Přijímací řízení na SŠ - INFORMACE
Poučení o bezpečnosti (word)


Dokumenty MŠ
Dokumenty Rozhodnutí ředitele ŠVP MŠ Malšice
Školní řád MŠ Malšice
Kritéria přijímání MŠ Malšice
ŠVP MŠ Malšice


    Stanovení úplaty za předškolní vzdělávání 2019-20
     KLIKNI ZDE


    Stanovení úplaty za předškolní vzdělávání - prázdniny 2019
     KLIKNI ZDE


    Stanovení úplaty za zájmové vzdělávání v ŠD a ŠK 2019-20
     KLIKNI ZDE


 Aktualita: "Stejnopis vysvědčení"
Na základě písemné žádosti žadatele o vydání stejnopisu za ztracené nebo zničené ročníkové vysvědčení, vyhotoví škola na základě údajů v příslušné dokumentaci „Stejnopis“.
Žádost je třeba podat osobně na podatelně školy, písemně poštou nebo v naskenované podobě (jpg, pdf) emailem na adresu zsmalsice@seznam.cz, telefon 381 277 440.
Současně s odesláním žádosti o vydání stejnopisu je třeba uhradit poplatek ve výši 100 Kč za jeden stejnopis do pokladny školy. Při nezaplacení poplatku nebude stejnopis vydán.
Lhůta pro vyřízení žádosti je 30 dnů. Jakmile bude stejnopis připraven k vyzvednutí, bude žadatel kontaktován na telefon uvedený v žádosti.
ŽÁDOST KE STAŽENÍ ZDE