škola družina školka jídelna
úvodní strana - aktuality
Jazykové okénko ZŠ Malšice

JAK NA JAZYKY V ZŠ MALŠICE:
Na naší škole se angličtina vyučuje především podle materiálů z nakladatelství Oxford University Press . Ve třetí třídě používáme učebnice Happy Street 1, ve čtvrté třídě pak Happy Street 2. Na oba tituly pak dále navazuje úspěšná a v ČR velmi oblíbená řada učebnic Project, podle které se učí žáci pátého až devátého ročníku (Project 1 – 5).

Oba zmíněné tituly patří mezi nejmodernější učebnice na trhu. Jsou zaměřeny především na komunikaci a živou angličtinu. Jednotlivá témata odpovídají věku žáků a zábavnou formou je seznamují s gramatikou a slovní zásobou. K učebnicím patří řada doplňkových materiálů jak pro učitele, tak pro žáky. Pro učebnice Project jsme zakoupili program elektronické podoby učebnic.
V hodinách AJ tedy vše, co vidí žáci v učebnici, ještě jednou sledují na interaktivní tabuli. Zde je navíc k dispozici spousta cvičení, her, je možno si rychle ověřit správné řešení apod. Zkrátka lze využít vlastností chytré tabule tzv. smart boardu. Učebnice mají žáci k dispozici zdarma, pracovní sešit si dokupují každý rok svůj vlastní. Jeho součástí je i CD – ROM, který obsahuje cvičení na procvičování mluvnice a slovní zásoby, rozhovory a klipy z DVD. Kromě CD – ROMu mohou žáci využít internetové podpory a učit se i doma na odkaze Project home study.

Cambridge Competition 2013 – 14
Od začátku listopadu loňského roku až do 10. ledna probíhala soutěž v anglickém jazyce, zaměřená na čtenářskou gramotnost a práci s textem obecně. Určena byla pro žáky 4. a 5. tříd ZŠ. Za naši školu se zúčastnili dobrovolníci z 5. třídy pod vedením vyučující anglického jazyka Mgr. Petry Vlčkové. Do soutěže se s chutí zapojili: Šárka Váchová, Anežka Dolejší, Ondra Sassmann, Leona Zemanová, Lea Jelínková a Hynek Linhard. Každých 14 dní žáci plnili úkoly, které se posílaly na ústředí Cambridge University Press. Do soutěže se přihlásilo 161 soutěžních skupin, ale řada z nich se v průběhu soutěže nechala odradit a skupiny soutěž nedokončily. Učebnicová angličtina tentokrát opravdu nestačila, bylo třeba zapojit všechny síly, různé čtenářské strategie, zkušenosti z jiných předmětů, a také prokázat schopnost pracovat a myslet v angličtině. A navíc se angličtinou bavit. Naši páťáci obsadili vynikající 30. místo. Gratulujeme!

Okresní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce
Jako každý rok se i letos v DDM v Táboře 19. 2. konala olympiáda v anglickém jazyce. Za kategorii mladších žáků se soutěže zúčastnil zdatný angličtinář Jan Cába ze 7. třídy a obsadil pěkné 11 místo. Kategorii starších vzorně reprezentovala žákyně 9. třídy Zuzana Špáňová, která se umístila na 17. místě. Oba žáci nejdříve vyhráli naše školní kolo a po celou dobu se pak svědomitě na kolo okresní připravovali. Blahopřejeme!

The Project Competition
V prosinci 2013 byla vyhlášena nakladatelstvím Oxford University Press soutěž v anglickém jazyce na téma: Project on Communication in the 21 st Century ( Projekt: Komunikace v 21. století). Naši deváťáci se s chutí do projektu pustili, někdo maloval, tvořil, překládal, zápolil s angličtinou. Zapojila se celá třída, každý dle svých možností. Prohlédněte si foto na našem webu a nebo plakát ve vestibulu školy a posuďte sami – nejsme šikovní? Soutěže se zúčastnilo více jak 400 týmů z celého světa. I když jsme nevyhráli a oplakali slíbenou výhru i-pad i trička, dobře jsme se bavili a radost z našeho snažení máme obrovskou. Na nástěnce můžete shlédnout certifikát, který jsme do OUP obdrželi za účast.

Nákup anglické literatury
V lednu 2014 jsme se zaměřili na čtenářskou dovednost v rámci jazykového vzdělávání a nakoupili jsme přes 20 titulů cizojazyčné (anglické) četby. Knihy mají různou úroveň náročnosti (Starter – Advanced), aby si každý z žáků 1. i 2. stupně mohl přečíst něco zajímavého dle své jazykové vybavenosti. Tematicky se jedná o knihy z beletrie (pohádky, klasické příběhy, moderní příběhy) i naučné. Každá z knih nabízí avšak ještě něco navíc – cédéčko s textem k poslechu, CD Rom s různými aktivitami či soubor otázek a úkolů k porozumění obsahu. Žáci si knihy rozpůjčovali velmi záhy. Mohou si číst doma i ve škole při hodinách, pokud mají čas. Někteří si čtou jen tak pro radost, jiní chtějí být zkoušeni ze slovní zásoby či z obsahu textu – a jednička za práci navíc je určitě nemine. V některých třídách využíváme četbu přímo v hodinách jako motivační prvek.