M A L Š I C E

Obec Malšice leží asi 9 km jihozápadně od Tábora ve stejnojmenném okrese v nadmořské výšce 502 m.
Okrajem obce prochází Křižíkova elektrická dráha. Obecní úřad v Malšicích sdružuje 8 obcí -
- Oboru, Malšice, Maršov, Čenkov, Dobřejice, Lány, Třebelice a Všechlapy, dohromady s 1850 obyvateli.

Historie Malšic zasahuje do druhé poloviny 14. století. Ves byla založena Rožmberky, ale krátce po založení byla
za husitských válek zpustošena.

Z památek je nejvýznamnější kostel Nejsvětější Trojice. Původně gotický kostel byl postaven současně se založením vsi
ve 14. století. V 18. století bylo torzo kostela současně s novým budováním vsi přestavěno v barokním slohu.
V obci je několik staveb z období rozvoje venkovské lidové architektury v 19. století.

Obrázky z Malšic
mal01.jpg
mal01.jpg
mal02.jpg
mal02.jpg
mal03.jpg
mal03.jpg
mal04.jpg
mal04.jpg
mal05.jpg
mal05.jpg
mal06.jpg
mal06.jpg
mal07.jpg
mal07.jpg
mal08.jpg
mal08.jpg
mal09.jpg
mal09.jpg
mal10.jpg
mal10.jpg
mal11.jpg
mal11.jpg
mal12.jpg
mal12.jpg