škola družina školka jídelna
úvodní strana - aktuality
Projekt MŠMT

Rozvojový program Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2013
září - prosinec 2013

Název:
"Rozšíření logopedické péče v MŠ Malšice a posílení vědomí rodičů o nutnosti logopedické péče"

Stručný obsah projektu
Díky projektu necháme absolvovat logopedický kurz druhou učitelku MŠ (nabídka NIDV – České Budějovice – rozsah 80 hodin), čímž pokryjeme zvyšující se počet dětí v MŠ (nyní 90). Zároveň uspořádáme setkání rodičů a logopedky, která s MŠ Malšice spolupracuje (workshopy pro rodiče). Tím navýšíme povědomí o nutnosti logopedické péče, její systematičnosti – to vše s praktickými ukázkami. Vybavíme místnost v MŠ speciálním vybavením pro logopedickou péči, doplníme ji novými pomůckami. Naplníme cíle vytýčené v ŠVP. Celý projekt bude propagován na webu www.zsmalsice.cz a v tisku.