škola družina školka jídelna
úvodní strana - aktuality
SCIO testování na ZŠ Malšice

 Aktualita: " Úspěšná žákyně 9. tř."

Skvělého úspěchu dosáhla žákyně 9. třídy Tereza Macholdová ve SCIO testech. V českém jazyce dosáhla 2. nejlepšího výsledku v Jihočeském kraji. Gratulujeme a přejeme Tereze úspěšné studium na střední škole. Navíc dokazuje, že kromě výborné sportovkyně je i hlavičkou otevřenou.

GRATULUJEME:

Testování SCIO na ZŠ Malšice 2012/2013
Již osmým rokem si tak udržujeme přehled o schopnostech žáků a získáváme zpětnou vazbu pro naše pedagogy. Testování páťáků proběhne v květnu, deváťáci absolvovali testy již v listopadu 2012. Ověřujeme si dovednosti v českém jazyce, matematice, angličtině a obecných studijních předpokladech.
V tomto školním roce se testování zúčastnilo cca 17000 žáků ze 628 českých základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázíí.
V lednu 2013 jsme obdrželi výsledky deváťáků. Přetiskujeme vám souhrnné hodnocení jednotlivých předmětů. Každý žák navíc obdrží svoje vlastní hodnocení s rozborem. Výsledky ukazují, že jsme klasickou školou, jejíž úkolem je poskytnout kvalitní základní vzdělání širokému spektru populace. Do celkového výsledku se tak započítávají jak děti s výkony špičkovými, tak děti se vzdělávacími problémy. O to jsou výsledky cennější.
9. třída ZŠ Malšice - 2012/13:
Český jazyk - Výsledky Vaší školy v českém jazyce jsou nadprůměrné. Patříte mezi úspěšné školy a máte lepší výsledky než 80 % zúčastněných škol.
Matematika - Výsledky Vaší školy v matematice jsou nadprůměrné. Patříte mezi úspěšné školy a máte lepší výsledky než 80 % zúčastněných škol.
Angličtina - Výsledky Vaší školy v anglickém jazyce jsou nadprůměrné. Patříte mezi úspěšné školy a máte lepší výsledky než 70 % zúčastněných škol.
Podrobné výsledky k nahlédnutí u ředitele školy.

SCIO - certifikáty

Společnost Scio ve školním roce 2008/2009 zahájila vydávání certifikátů školám,
které se aktivně a systematicky věnují oblasti autoevaluace, hodnotí svou vlastní
výchovně vzdělávací činnost a starají se tak o zlepšení českého školství.

Certifikát společnosti Scio Certifikát společnosti Scio

Certifikáty SCIO 2011

Vážený pane řediteli,
vaše škola splnila podmínky pro udělení základního CERTIFIKÁTU na základě realizace evaluačních projektů Scio ve školních letech 2009/2010 a 2010/2011.

Eva Sanigová | www.scio.cz, s.r.o.
Pobřežní 34, 186 00 Praha 8
e-mail: certifikaty@scio.cz

Certifikáty SCIO 2008, 2009

Vážený pane řediteli,
vaše škola ZŠ a MŠ Malšice splnila podmínky pro udělení základního certifikátu.
Konkrétně na základě realizace projektů Mapa školy v roce 2007/2008 a STZŠ v letech 2006/2007 a 2007/2008.

Eva Sanigová | www.scio.cz, s.r.o.
Pobřežní 34, 186 00 Praha 8
e-mail: certifikaty@scio.cz

Certifikáty SCIO 2010

Vážený pane řediteli,
vaše škola ZŠ a MŠ splnila podmínky pro udělení základního CERTIFIKÁTU.
Konkrétně na základě realizace projektů Stonožka ve školních letech 2007/2008 a 2008/2009 a Mapa školy ve školním roce 2007/2008.

Eva Sanigová | www.scio.cz, s.r.o.
Pobřežní 34, 186 00 Praha 8
e-mail: certifikaty@scio.cz

SCIO - testování tříd - minulé ročníky

Testování SCIO na ZŠ Malšice 2011/2012
Pokračujeme v testování žáků testy SCIO. Již sedmým rokem si tak udržujeme přehled o schopnostech žáků a získáváme zpětnou vazbu pro naše učitele. Zatímco testování páťáků proběhne v květnu, deváťáci absolvovali testy již v listopadu. Ověřujeme si dovednosti v českém jazyce, matematice, angličtině, obecných studijních předpokladech a podruhé i v německém jazyce. (Němčinu učíme jako 2.cizí jazyk od 7.třídy 2 hodiny týdně, testováni jsou ale žáci společně s třídami, které se v NJ vzdělávají od 3.třídy. Přesto si myslíme, že výsledky jsou pro nás cennou zpětnou vazbou.)
9.třída:
Český jazyk - Výsledky Vaší školy v českém jazyce jsou nadprůměrné. Patříte mezi úspěšné školy a máte lepší výsledky než 80 % zúčastněných škol.
Matematika - Svými výsledky v matematice se Vaše škola řadí mezi průměrné školy, polovina zúčastněných škol měla lepší výsledky než vy.
Angličtina - Svými výsledky v anglickém jazyce se Vaše škola řadí mezi lepší průměrné školy, máte lepší výsledky než 60 % zúčastněných škol.

Testování SCIO na ZŠ Malšice 2010/2011
Již od roku 2005 necháváme žáky 9.a 5.tříd projít testováním firmy SCIO. V době, kdy všechny střední školy vinou nedostatku studentů upustily od přijímacích zkoušek, si tak udržujeme přehled o schopnostech žáků a získáváme zpětnou vazbu pro naše učitele.
Zatímco testování páťáků proběhne v květnu, deváťáci absolvovali testy již v listopadu. Ověřujeme si dovednosti v českém jazyce, matematice, angličtině, obecných studijních předpokladech a letos nově i v německém jazyce. Nyní v lednu jsme obdrželi výsledky. Jelikož dobré výsledky jsou nejlepší reklamou, přetiskujeme vám souhrnné hodnocení jednotlivých předmětů. Každý žák navíc obdrží svoje vlastní hodnocení s rozborem.
Český jazyk - Výsledky vaší školy v českém jazyce jsou špičkové. vaše škola patří mezi 10% nejúspěšnějších škol v testování.
Matematika - Výsledky vaší školy v matematice jsou nadprůměrné. Patříte mezi úspěšné školy a máte lepší výsledky než 70 % zúčastněných škol.
Angličtina - Výsledky vaší školy v anglickém jazyce jsou nadprůměrné. Patříte mezi úspěšné školy a máte lepší výsledky než 70 % zúčastněných škol.
Němčina - Svými výsledky v německém jazyce se vaše škola řadí mezi průměrné školy, máte lepší výsledky než polovina zúčastněných škol.