škola družina školka jídelna
úvodní strana - aktuality
Základní škola Malšice

Základní škola ředitel školy: Mgr. Pavel Klíma
ZŘŠ: Mgr. Pavla Maňásková
ekonomka: Ing. Alena Křížovská
tel.: 381 277 440
mob.: 773 444 564
e-mail:
zsmalsice@seznam.cz

… profil školy:
Malšická škola byla postavena v roce 1962. V roce 2003 se podařilo zrekonstruovat většinu technického zařízení školy (kotelna, rozvody UT, okna, podlahovou krytinu, sociální zařízení, světla, rozhlas) včetně venkovní fasády.
V roce 2007 jsme dokončili přístavbu nového křídla s tělocvičnou, 2 kmenovými učebnami,
učebnou informatiky a školním klubem. Po stavební stránce se škola stala moderní budovou poskytující veškerý komfort pro vzdělávání žáků.
Velké výhody přináší i pozice venkovské školy. Učitelé využívají možnosti překrásného okolí školy k častým činnostem v přírodě.

Ve školním roce 2017/2018 vzděláváme 237 žáků, v každém ročníku organizujeme jednu třídu, v 2. a 6. ročníku dvě.

Pedagogičtí pracovníciTřídnictví,aprobace
Mgr. Pavel KlímaČJ,VV
Mgr. Pavla Maňásková TV, Z
Mgr.Martina Nohavová1.tř.; 1.st.,AJ
Mgr. Alena Jeličová2.A; 1.st.,VV
Mgr. Lenka Kubrová2.B; 1.st.,VV
Mgr. Klára Albrechtová3.tř.; 1.st.,HV
Mgr. Hana Dolejší4.tř.; 1.st.,AJ
Mgr.Martin Jareš5.tř.; 1.st.,AJ
Mgr. Jana Krejčířová6.A; ČJ, D, Z
Mgr. Karel Vlček6.B; M, TV, Inf, FG
Mgr. Michal Kramář7. tř., ČJ,OV,E,Inf
Mgr. Petra Vlčková8.tř.; AJ, NJ,
Mgr. Lucie Šilhavecká9.tř.; Ch, Př, PČ, HV
Mgr. Jana Randlová AJ, NJ
Ing. Michaela Šeďová, Ph.D.M, F
Jan SvobodaF, Z, PČ
MgA. Václav KupskýVV
Nepedagogičtí pracovnícifunkce
Ing. Alena Křižovskáekonomka
Miroslav Drtinaškolník
Jana Novotnáuklízečka
Marie Koblasováuklízečka
Alena Křížovská ml.uklízečka
organizace výuky Začátek v 7,45h.
1. vyučovací hodina7,45 - 8,30 hod.
2. vyučovací hodina8,40 - 9,25 hod.
3. vyučovací hodina9,40 - 10,25 hod.
4. vyučovací hodina10,35 - 11,20 hod.
5. vyučovací hodina11,30 - 12,15 hod.
6. vyučovací hodina12,25 - 13,10 hod.
7. vyučovací hodina13,20 - 14,05 hod.
8. vyučovací hodina14,15 - 15,00 hod.

TřídaPočty dětí
1.tř24
2.A18
2.B18
3.tř.28
4.tř.20
5.tř.21
6.A17
6.B17
7.tř.29
8.tř.21
9.tř.24
celkem237