škola družina školka jídelna
úvodní strana - aktuality
Základní škola Malšice

Základní škola ředitel školy: Mgr. Pavel Klíma
ZŘŠ: Mgr. Pavla Šimáková
ekonomka: Ing. Alena Křížovská
tel.: 381 277 440
mob.: 773 444 564
e-mail:
zsmalsice@seznam.cz

… profil školy:
Malšická škola byla postavena v roce 1962. V roce 2003 se podařilo zrekonstruovat většinu technického zařízení školy (kotelna, rozvody UT, okna, podlahovou krytinu, sociální zařízení, světla, rozhlas) včetně venkovní fasády.
V roce 2007 jsme dokončili přístavbu nového křídla s tělocvičnou, 2 kmenovými učebnami,
učebnou informatiky a školním klubem. Po stavební stránce se škola stala moderní budovou poskytující veškerý komfort pro vzdělávání žáků.
Velké výhody přináší i pozice venkovské školy. Učitelé využívají možnosti překrásného okolí školy k častým činnostem v přírodě.

Ve školním roce 2018/2019 vzděláváme 249 žáků, v každém ročníku organizujeme jednu třídu, v 1., 3. a 7. ročníku dvě.

Pedagogičtí pracovníciTřídnictví,aprobace
Mgr. Pavel KlímaČJ,VV
Mgr. Pavla Šimáková TV, Z
Mgr. Hana Dolejší1.A; 1.st.,AJ
Mgr. Šárka Peterková1.B; 1.st.,HV
Mgr.Martina Nohavová2.tř.; 1.st.,VV
Mgr. Alena Jeličová3.A; 1.st.,VV
Mgr. Lenka Kubrová3.B; 1.st.,VV
Mgr. Klára Albrechtová4.tř.; 1.st., HV, EV
Mgr.Martin Jareš5.tř.; 1.st.,TV, Inf.
Mgr. Lucie Šilhavecká6.tř.; Ch, Př, PČ, HV
Mgr. Jana Krejčířová7.A; ČJ, D, PČ
Mgr. Jana Randlová7.B; AJ, NJ
Mgr. Jana Mašková8. tř., ČJ, AJ, EV, OV
Ing. Michaela Šeďová, Ph.D.9.tř.; M, F, Inf, FG
Mgr. Kristina ZůbkováM, OV
Mgr. Eva Vaňková AJ, TV, PČ
Jan Svoboda
Lenka KřížováPČ, VV
Nepedagogičtí pracovnícifunkce
Ing. Alena Křižovskáekonomka
Miroslav Drtinaškolník
Jana Novotnáuklízečka
Marie Koblasováuklízečka
Alena Křížovská ml.uklízečka
--------
organizace výuky Začátek v 7,45h.
1. vyučovací hodina7,45 - 8,30 hod.
2. vyučovací hodina8,40 - 9,25 hod.
3. vyučovací hodina9,40 - 10,25 hod.
4. vyučovací hodina10,35 - 11,20 hod.
5. vyučovací hodina11,30 - 12,15 hod.
6. vyučovací hodina12,25 - 13,10 hod.
7. vyučovací hodina13,20 - 14,05 hod.
8. vyučovací hodina14,15 - 15,00 hod.

TřídaPočty dětí
1.A18
1.B12
2.tř26
3.A17
3.B17
4.tř.29
5.tř.22
6.tř.24
7.A17
7.B17
8.tř.29
9.tř.21
celkem249