škola družina školka jídelna
úvodní strana - aktuality
SPONZORSKÝ PROGRAM

DĚKUJEME TĚMTO SPONZORŮM:

2012
Loah Pham Thi - finanční dar
Václav Habich - finanční dar
Ferdinand Smrž - finanční dar
2011
fa M-POLAR - finanční dar
2010
Ladislav Prchlík - finanční dar
fa M-POLAR - finanční dar
2008
Josef Vondruška - dřevěné výrobky do MŠ
DOR SPORT - sítě do branek
fa Jiří Stejskal - materiál
Luboš Pavlásek - hračky do MŠ
fa Kluzák s.r.o. - propagační předměty školy
fa M-POLAR - hračky do MŠ
2007
fa Jiří Stejskal - materiál
Jiří Slaba - finanční dar
MUDr. Hana Šedivá - monitor
Luboš Pavlásek - hračky do MŠ
fa Kluzák s.r.o. - finanční dar
fa M-POLAR - hračky do MŠ

Za několik posledních let jsme se rozrostli v moderní vzdělávací instituci, která poskytuje nejen předškolní a základní vzdělání, ale zároveň na sebe vzala úlohu doplnit obrovskou mezeru volnočasových aktivit. Nejedná se pouze samoúčelné „zabití“ volného odpoledne, systematická práce našich učitelů a vedoucích našich kroužků vede k paradoxní situaci: Chceme dopřát dětem více výjezdů a účastí na sportovních soutěžích, vědomostních olympiádách, výtvarných aktivitách. Výsledky našich žáků hovoří za vše a říkají se o větší podporu. Florbalistky patří několik let za sebou mezi nejlepší v Jihočeském kraji, žáci z výtvarného kroužku běžně uspějí v talentových zkouškách na umělecké školy, nejlepší žáci školy se prosazují na různých naukových olympiádách.

A právě ve chvíli, kdy si ZŠ a MŠ Malšice vybudovala respektované místo na mapě základních škol (byli jsme pozváni do prestižní Asociace základních škol), začínáme se potýkat s omezenými financemi na nadstandartní činnosti. Drahé jízdné, kvalitnější pomůcky – to vše se kvůli nedostatku peněz ve školství omezuje pouze na základní aktivity. A to nemluvím o dobré vůli vedoucích a učitelů, kteří věnují celé myšlence svůj volný čas a svoji energii. Proto Vás žádáme o spolupráci formou sponzorského daru. Vaše finance budou jasně využity na zmíněné aktivity:

- doprava dětí na soutěže a olympiády,
- nákup kvalitnějších pomůcek (např. na kroužek ml. záchranáře byl zakoupen nová model na nácvik umělého dýchání a masáže srdce),
- pořádání pravidelné akce “Českomoravské kutálení“ (Tradiční družební akce ZŠ Malšice a moravské ZŠ Babice, v níž žáci obou škol soutěží v různých míčových spotech, v pořádání se obě školy pravidelně střídají)
- nákup hraček a vzdělávacích pomůcek pro MŠ a ŠD

Sponzorství může proběhnout několika způsoby:
- finanční podpora (výše částky je naprosto dobrovolná, můžete i určit účel)
- dar (např. hračky pro MŠ)

Hodnotu daru lze odečíst od základu daně dle § 15 zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmu.

Dále Vám nabízíme možnost propagace formou informace na webu školy, loga na zakoupených předmětech atd.
Děkujeme za spolupráci.