Mgr. Hana Dolejší Učitelé 1.stupeň

Umístění

Sborovna 1. stupně - č. dveří 24

Vzdělání: Střední pedagogická škola v Prachaticích, učitelství 1. stupně ZŠ na JčU v Českých Budějovicích, učitelství Aj na 1. stupni ZŠ na JčU v Českých Budějovicích

Kurzy: Diagnostika a náprava specifických vývojových poruch učení a chování, Neklidné dítě - problematika ADHD/ADD, Grafomotorické dovednosti - jejich rozvoj a odstranění obtíží, Čtením a psaním ke kritickému myšlení

Kontaktní formulář

Kurz bude trvat 10 lekcí – každou středu pouze pro přihlášené děti. Pravidelný odjezd v 7.55. Svačinu budou děti dostávat s sebou.