Mgr. Kristina Zůbková Ředitelka školy, Učitelé 2. stupeň

Umístění

Ředitelna

Vzdělání: Sydney Business and Travel Academy - Diploma of marketing 2000 – 2002, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy - Studium učitelství pro základní a střední školy v oboru Matematika - Občanská výchova 1992 - 1997

Kurzy profesního rozvoje: Efektivní zpětná vazba pro učitele; Kurz koučinku a mentoringu pro učitele a vedoucí pracovníky ve školství (2018-2019); Formativni hodnocení v praxi učitele matematiky; RWCT – čtením a psaním ke kritickému myšlení; Hodnotové vzdělávání - kurz se Cyril Mooney; Kurz Respektovat a být respektován; Mapy učebních pokroků, škola Můj projekt; Ways of Council – komunitní a sdílecí kruhy ve školství; Kurz s Joe Provisor; Kurz One Brain

Kontaktní formulář

Kurz bude trvat 10 lekcí – každou středu pouze pro přihlášené děti. Pravidelný odjezd v 7.55. Svačinu budou děti dostávat s sebou.