škola družina školka jídelna
úvodní strana - aktuality

"MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ: UZAVŘENÍ ZÁKLADNÍCH ŠKOL"


"AKTUÁLNÍ INFORMACE PRO ŽÁKY A RODIČE ZŠ a MŠ MALŠICE SLEDUJTE ZDE"

--- sobota 4.4.2020 --------------------
Opatření k zápisům do MŠ pro školní rok 2020/2021
MŠMT ČR vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády opatření k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021. Zápisy budou probíhat v květnu, a to bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců.
Zápisy k předškolnímu vzdělávání proběhnou v souladu s právními předpisy. Uskuteční se v termínu dle školského zákona, tedy v období od 2. května 2020 do 16. května 2020.
Konkrétní termín zápisu k předškolnímu vzdělávání stanoví ředitel školy, a to v souladu se školským zákonem (§ 34 odst. 2).
Konkrétní postupy a termíny pro MŠ Malšice již brzy zde!

    Opatření MŠMT - zápisy MŠ (celé znění) - KLIKNI ZDE
    Očkovací kalendář - KLIKNI ZDE

--- středa 1.4.2020 --------------------
Potvrzení o uzavření školy a školky:
Rodiče, zde si můžete stahnout potvrzení o uzavření ZŠ i MŠ.

    Uzavření ZŠ Malšice - KLIKNI ZDE
    Uzavření MŠ Malšice - KLIKNI ZDE

--- pondělí 30.3.2020 --------------------
DOPIS RODIČŮM A ŽÁKŮM OD VAŠICH UČITELŮ:
Milí žáci, vážení rodiče,
před třemi týdny jsme byli společně postaveni do velmi nestandardní situace s učením na dálku, navíc bez časového horizontu. Jak to společně zvládneme? Přečtete si prosím v přiloženém dopise. Děkujeme za spolupráci.
Pavel Klíma, ředitel školy

    Dopis rodičům a žákům (celé znění) - KLIKNI ZDE

--- úterý 31.3.2020 --------------------
Vaření pro cizí strávníky (i žáky):
Od pondělí 6.4.2020 ve školní jídelně opět obnovujeme vaření pro cizí strávníky. Nabízíme rodičům možnost stravování i pro žáky naší školy v režimu cizího strávníka. (Tzn. cena 64,-Kč a převzetí do svých jídlonosičů u dveří školy od 11:00 do 12:00.) V případě zájmu kontaktujte telefonicky vedoucí jídelny Ivetu Brunovou na čísle 773 444 563.

--- neděle 29.3.2020 --------------------
Přijímací zkoušky na SŠ:
MŠMT zveřejnilo informace k přijímacím zkouškám na SŠ v době mimořádných událostí.

    Přijímačky info (celé znění) - KLIKNI ZDE
    Přijímačky (schéma) - KLIKNI ZDE

------------------------
Zápis do 1. třídy ZŠ Malšice:
Ředitel ZŠ a MŠ Malšice vyhlašuje ZÁPIS do 1.třídy ZŠ a MŠ Malšice šk.roku 2020/2021
od středy 1. dubna do středy 8. dubna 2020.

Týká se dětí, které v právě probíhajícím školním roku dovrší 6 let (narozených od 1.9.2013 do 31.8.2014) a dětí s odkladem povinné školní docházky.

Organizační pokyny:
Zápis proběhne pouze formálně (bez přítomnosti dětí). Příjem žádostí o přijetí k povinné školní docházce je stanoven na období od 1. 4. 2020 do 8. 4. 2020. Postup:

1. Podání žádosti:
a. Vyplníte elektronickou přihlášku (odkaz viz níže) v aplikaci Edupage, dále stáhnete ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO ZŠ (viz níže), kterou poté přinesete na osobní jednání (budete vyzváni telefonicky). Tento způsob je nejjednodušší, na email vám přijde kopie přihlášky. (Přihláška nenahrazuje žádost, pouze ji doplňuje.)
NEBO:
b. Stáhnete si na webu www.zsmalsice.cz ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO ZŠ (viz níže) a papírovou PŘIHLÁŠKU - ZÁPISOVÝ LIST (viz níže), obě vytisknete, vyplníte a doručíte do ZŠ a MŠ Malšice.

ZPŮSOBY DORUČENÍ:
• elektronicky (emailem na adresu zsmalsice@seznam.cz NEBO datovou schránkou – ID datové schránky dsrmfdn, dokumenty musí být podepsány elektronickým podpisem)
• poštou (adresa ZŠ a MŠ Malšice, Malšice 232, 391 75 Malšice),
• osobně (kancelář školy je otevřena od 8:00 do 11:00, kontaktní osoba Ing. Křížovská, tel. 773 444 565).
Poté budete telefonicky vyzváni k osobní schůzce.

2. Žádost o odklad:
Postupujte dle bodu 1, navíc si stáhněte na www.zsmalsice.cz ŽÁDOST O ODKLAD (viz níže), kterou vyplníte a doručíte do školy (viz výše).
Povinnou přílohou žádosti o odklad je doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a doporučující posouzení odborného lékaře.

Na osobním setkání dojte k podpisu a předání všech dokumentů, včetně rozhodnutí o přijetí.

Veškeré informace podá Mgr. Pavla Šimáková na tel. 607 729 972.
Po skončení mimořádných opatření se uskuteční informační schůzka pro rodiče i děti.

Mgr. Pavel Klíma, ředitel ZŠ a MŠ Malšice, tel. 606 794 978

přihláška ZŠ Malšice     <----- Elektronická přihláška bude zpřístupněna 1.4.2020

    Postup + organizace zápisu - KLIKNI ZDE

    Žádost o přijetí do ZŠ - KLIKNI ZDE

    Žádost o odklad - KLIKNI ZDE

    Přihláška - zápisový list - KLIKNI ZDE--- úterý 24.3.2020 --------------------
Zápis do 1. třídy:
Vážení rodiče, jak jistě víte, zápisy k povinné školní docházce proběhnou v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od některých tradičních postupů. Zápisy se uskuteční v termínu dle školského zákona, tedy v termínech od 1. dubna 2020 do 30. dubna 2020. Dobu zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání stanoví ředitel školy, a to v souladu s § 36 odst. 4 školského zákona a oznámí to způsobem v místě obvyklým.

Systém Edupage nabízí elektronické přihlašování ke studiu. 1. dubna 2020 vám na webu www.zsmalsice.cz zpřístupníme elekktronické přihlašování. Odklady, osobní setkání a podpisy budeme po telefonické dohodě s každým z vás. Info: Mgr. Pavla Šimáková (tel. 607 729 972) a Mgr. Pavel Klíma (tel. 606 794 978). Podrobný postup zveřejníme brzy ZDE.

    Zápisy 2020 MŠMT (celé znění) - KLIKNI ZDE

--- čtvrtek 19.3.2020 --------------------
OD PÁTKU 20.3.2020 MŠ MALŠICE ZAVŘENA:
Po dohodě se zřizovatelem od pátku 20.3.2020 do odvolání uzavíráme MŠ Malšice.

    Uzavření MŠ Malšice - KLIKNI ZDE

OD PÁTKU 20.3.2020 ŠJ při ZŠ a MŠ MALŠICE ZAVŘENA:
Po dohodě se zřizovatelem od pátku 20.3.2020 do odvolání uzavíráme školní jídelnu Malšice. Hlavním důvodem je nemožnost vydávat do jednorázových nádob dle nových hyg. nařízení.

--- pondělí 16.3.2020 --------------------
ad TISKOPISY na OŠETŘOVNÉ:
Dle nového nařízení lze vyřizovat žádosti o ošetřovné on-line. V ZŠ Malšice se obraťte na Ing. A. Křížovskou - tel. 773 444 565, email: alenakrizovska@zsmalsice.cz
Více k tiskopisům - viz níže.

--- neděle 15.3.2020 --------------------
STRAVOVÁNÍ CIZÍCH STRÁVNÍKŮ VE ŠJ:
Nařízení vlády o uzavření stravovacích zařízení se vztahuje i na stravování cizích strávníků ve školních jídelnách. Pokud máte o výdej obědů zájem, bude vám vydán pouze do vlastních nádob (nelze se stravovat v jídelně!).
POSTUP: Nádoby předáte u hlavního vchodu školy personálu jídelny, ten zajistí naplnění a opět přinese ke vchodu do školy. Jestliže o takovou formu stravování nemáte zajem, odhlaste si prosím na strava.cz
Děkujeme za pochopení.
(P.S. Restaurace Na Pastoušce Čenkov přijímá objednávky na rozvoz obědů.)

PLATÍ OD STŘEDY 11. BŘEZNA 2020 DO ODVOLÁNÍ!
--- středa 11.3.2020 --------------------
Nařízení Ministerstva zdravotnictví (výtah):
I.
Zakazuje se s účinností ode dne 11. března 2020:
- osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
- osobní přítomnost studentů na studiu na vysoké škole podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.

    Celé znění KLIKNI ZDE

----------------------
PROHLÁŠENÍ KRAJSKÉ HYGIENICKÉ STANICE:
Vzhledem k zítřejšímu uzavření základních škola, středních škol a vyšších odborných škol je zřízena na Krajském úřadě v Českých Budějovicích info linka pro školy a veřejnost: 800 100 450 !!!
Zde by Vám měly být poskytnuty veškeré informace k uzavírání škol.

----------------------
TISKOPISY - ŽÁDOST O OŠETŘOVNÉ
Zde si můžete stáhnout tiskopis z OSSZ, které využijí rodiče dětí do 10 let, pokud od 11.3.2020 zůstanou doma z důvodu uzavření škol (vyhlášené vládou). Potvrdí konkrétní škola, kterou dítě navštěvuje. Posuzuje se jako OČR 9 dní / 16 dní a platí OSSZ. Lékař vystavuje OČR pouze na nemocné dítě. Potvrzený a vyplněný tiskopis se přikládá mzdové účtárně pro zpracování mezd za měsíc březen.
Tiskopisy jsou dva. Tiskopis označený č. 01 se použije vždy, tiskopis označený č. 02 se použije v případě, že v době péče dojde ke střídání zákonných zástupců dítěte. Žádost je možno napsat pouze na zákonné zástupce dětí, ne na jinou osobu.
Dále se doplňuje škola uzavřena od 11. 3. 2020 do doposud.

    POSTUP - OŠETŘOVNÉ - KLIKNI ZDE
    TISKOPIS 01 KE STAŽENÍ - KLIKNI ZDE
    TISKOPIS 02 KE STAŽENÍ - KLIKNI ZDE

----------------------
PRO ŽÁKY:
Milí žáci, během mimořádného opatření budete svými pedagogy informováni o úkolech prostřednictvím systému EDUPAGE.

----------------------
"JÍDELNA"
Po dobu uzavření školy (od 11.3.2020 do odvolání) se obědy pro žáky ZŠ nevaří. Po odvolání opatření proti šíření koronaviru se začne vařit první týden pouze jedno jídlo, jídelníček zveřejněný na strava.cz bude tedy včas aktuálně změněný.
Děkujeme za pochopení

----------------------
"ŠKOLNÍ DRUŽINA"
Platí stejná nařízení jako pro ZŠ.

----------------------
"MATEŘSKÁ ŠKOLA"
Mateřských škol se nařízení netýká, provoz běží obvyklým způsobem.


 Aktualita: "PROVOZ MŠ MALŠICE V DOBĚ LETNÍCH PRÁZDNIN"
Vážení rodiče,
v době letních prázdnin rozšiřujeme provoz MŠ Malšice na 3 týdny, tzn. od 1.7. do 17.7.2020.


 Aktualita: "AKCE POŘÁDANÉ KPŠ V ROCE 2020"
29. 02. Karneval pro děti
29. 08. Rozloučení s prázdninami
11. 11. Svatomartinský průvod
28. 11. Mikulášská nadílka
29. 11. Vánoční trh a rozsvícení vánočního stromu
O výletech a dalších akcích vás budeme včas informovat


 Aktualita: "Vaše dítě a hudební nástroj"
V ZUŠ Tábor detašované pracoviště v Malšicích se uvolnilo od druhého pololetí místo ve hře na klarinet, saxofon nebo zobcovou flétnu. Výuka probíhá vždy ve čtvrtek odpoledne. Pro bližší informace kontaktujte p. Dafčíka - tel. číslo 777 007 759 nebo se dostavte na informační schůzku v ZŠ Malšice 23.1. v 13:00.


 Aktualita: "Kroužek technický ve spolupráci s COP Sezimovo Ústí"
Půlroční práce přinesla své ovoce. Žáci druhého stupně si v rámci kroužku Technických dovedností, pořádaný VOŠ, SŠ, COP Sezimovo Ústí, zahráli na konstruktéry, sestavili si a oživili RC model Tahače včetně návěsu. První testovací jízda dopadla na výbornou a nikomu se nic nestalo.

Klikněte zde: Foto z akce


 Aktualita: "Den rodiny v MŠ"
Středa 15. května patří mezi významné dny v kalendáři. Již druhým rokem pořádáme v tento den společné setkání s rodiči i prarodiči. Letos dostaly rodiny speciální úkol. V předstihu vyrobit společnými silami svůj vlastní dům. To, co následovalo, nikdo z nás nečekal. Sešla se nám nádherná sbírka lidských obydlí ze všeho možného materiálu a různých způsobů provedení. Na některých domcích je vidět rukopis dětí, jejich zapojení do výroby, na jiných zas precizní provedení rodičů a dokonalé repliky ve skutečných měřítcích.
Počasí nám ve středu nepřálo, a tak se setkání odehrálo v interiéru budovu. Po trošku stísněném zahájení jsme se rozešli po třídách, kde na děti a dospělé čekaly úkoly, které plnili společnými silami. Byli jsme moc rádi, že jste přišli v tak hojném počtu. Děkujeme maminkám za buchty, které nahradily plánované opékání buřtů.
A jelikož se nám nechce vaše výtvory jen tak rozdat zpět a myslíme si, že by bylo škoda se s nimi nepochlubit, tak jsme domluvili expozici v galerii městysu Malšice. Vystaveno do 18.6.2019.

Klikněte zde: Foto z akce


 Aktualita: "Zápis do MŠ Malšice - 2. května 2019"
Ve čtvrtek 2.5.2019 přivedli rodiče k zápisu do MŠ 37 dětí. Přetože jsme loni zvyšovali kapacitu MŠ, zájem přesahuje možnosti. V pondělí 13.5.2019 uveřejňujeme tabulku s výsledky.
!!! NOVÉ !!! Klikněte zde: Tabulka s výsledky zápisu do MŠ


 Aktualita: "Zápis do 1. třídy - 3. dubna 2019"
Ve středu 3. dubna 2019 k zápisu do 1.třídy rodiče přivedli 23 dětí. Ve středu 10. 4. 2019 uveřejňujeme tabulku s výsledky.
!!! NOVÉ !!! Klikněte zde: Tabulka s výsledky zápisu


 Aktualita: "PROVOZ MŠ MALŠICE V DOBĚ LETNÍCH PRÁZDNIN"
Vážení rodiče,
v době letních prázdnin rozšiřujeme provoz MŠ Malšice na 3 týdny, tzn. od 1.7. do 19.7.2019.


 Aktualita: "ZÁPISY DO 1. TŘÍDY A DO MŠ"

Naše škola se zapojila do projektu "Zdravé a bezpečné potraviny do českých škol", který byl realizován spolkem Skutečně zdravá škola s podporou Ministerstva zemědělství ČR."


 Aktualita: "AKCE KLUBU PŘÁTEL ŠKOLY V ROCE 2018"

- 11. 11. Svatomartinský průvod
- 1. 12. Mikulášská nadílka
- 2. 12. Vánoční trhy


Díky členkám KPŠ za tyto skvělé akce!!!


 Aktualita: "Vaření se Zdeňkem Hladíkem v naší jídelně"

Od června jsem měla v plánu praktické školení pro kuchaře. Téma znělo : BEZMASÉ MODERNÍ POKRMY. Oslovila jsem pana Zdeňka Hladíka s prosbou o pomoc při této akci. Kdo zná pana Hladíka tak ví, že neodmítl. Každý kuchař si měl vymyslet své dva recepty tak, aby odpovídaly zadanému tématu, které se pak skutečně vařily a po degustaci je určitě zařadíme mezi naše běžná jídla do jídelníčku. Od konce srpna začal kolotoč výměnných e-meilů a telefonů mezi kuchaři a panem Hladíkem. Všichni chtěli mít "svůj" pokrm dokonalý a tak rady od zkušeného pana Hladíka byly k nezaplacení. Ke mně se pak dostal seznam ingrediencí, které jsem objednala, rozdělila na hromádky, připravila jídelnu a mohl začít den "D".

Kuchaři se sešli v 8,30 a pustili se s chutí do díla. Popravdě - některé věci jsme slyšeli a viděli poprvé. A i k tomu mělo setkání sloužit - poznat nové věci a naučit se s nimi pracovat. V 10,30 se začali scházet další účastníci kurzu (ochutnáči). Mezi nimi byly učitelky, rodiče, kolegyně z jiné školy a naše koordinátorka Lenka.

A jaká jídla naši kuchaři vymysleli, uvařili a poté snědli? Myslím, že se vám budou sbíhat sliny jen při přečtení názvů a obrázky tuto skutečnost jen doplní.......

Uvařili jsme tedy:
zapečené lasagne s červenými fazolemi a rukolovým salátem s mátovým dresinkem,
bramborová lepenice s jáhlami a kysaném zelím, uzené tempehové výpečky, trhané listy salátů s francouzským dresinkem,
cizrnová pyré s amarantem, grilovaná zelenina a celerové škvarky,
tortilla s cizrnovou salsou, zeleninou a grilovaným goody foody,
francouzské dukátky, hranolky z dýně a celeru, ledový salát s mrkví, tatarka z červené,
irské robi maso s mrkví, pohanka s restovanou dýní,
uzený tempeh se žampiony a celozrnný, kuskusem, rukolový salát se sušenými rajčaty, olivami a konopným dresinkem
marinovaný seitan s pórkem a tříbarevnou rýží, salát z kvašené zeleniny KIMČI,
Všem děkuji za účast, akce byla náročná po všech stránkách, ale mám z ní velkou radost.

Iveta Brunová
Více na videu níže:


 Aktualita: "Setkání s farmáři v malšické jídelně"


Dne 11.10.2018 se sešli zástupci z 9 škol - celkem 15 osob a 3 farmáři v ZŠ a MŠ Malšice. Akce se zdařila a dozvěděli jsme se s kolegyněmi spoustu zajímavých informací. Mě osobně zaujaly všechny nabídky.
Pan Ing. Machander zajímavě vyprávěl o rozdílu klecových a podestýlkových vajec, paní Cibochová z minimlékárny Vrcovice určitě všechny zaujala povídáním o rodinné farmě a výrobě mléka, kefírů a jogurtů. Paní Švecová z firmy Lesánek Borotín nabídla hlavně ovoce - hrušky a jablka. Všichni zúčastnění měli možnost ochutnat přinesené výrobky a rozdíl od běžně prodávaných poznali všichni. Výměna zkušenosti s ostatními vedoucími je k nezaplacení. Hovořilo se i o mase a místních dodavatelích.

Věřím, že zúčastněné školy se budou snažit místní farmáře podpořit a začnou odebírat do svých škol. Opět se o kousek zlepší nabídka školních jídelen a opět o trochu zlepšíme zdraví našich strávníků.

Děkuji paní Lence Pokorné - koordinátorce SZŠ - za všechny aktivity, které byly se setkáním spojené. Nebylo jich málo.....
Iveta Brunová


 Aktualita: "Pondělí 3. září 2018"
Dvě první třídy v malšické základce a přivítání dětí paní starostkou M. Šebkovou.
1.A - učitelka Mgr. Hana Dolejší
1.B - učitelka Mgr. Šárka Peterková

 Aktualita: "Pondělí 3. září 2018"
V pondělí 3. září se učíme 2 vyučovací hodiny, končíme tedy v 9:35.


 Aktualita: "UPOZORNĚNÍ - pondělí 3. září v jidelně"
3.9.2018 mají všechny děti ze ZŠ odhlášené obědy - kdo bude mít o oběd zájem, přihlásí se přes strava.cz do 30.8.2018 do 13:30 hod. Již na první týden školy lze objednávat jídlo na strava.cz

Od 3.9.2018 se ruší příprava všech svačin pro děti ze ZŠ

Iveta Brunová
Vedoucí ŠJ Malšice


 Aktualita: "Dvě první třídy 2018/2019"
Vážení rodiče,
díky vstřícnému postoji zřizovatele mohu oznámit, že s definitivní platnosti otevřeme dvě první třídy. Vzhledem k omezeným prostorovým podmínkám jedné z učeben budeme dělit třídy na 17 a 12 žáků.
Jmenné seznamy tříd naleznete na dveřích školky i školy.
Mgr. Pavel Klíma, ředitel školy


 Aktualita: "ZRUŠENÍ PŘÍPRAVY SVAČIN PRO ŠKOLNÍ DĚTI"
Od 3.9.2018 rušíme přípravu svačin pro děti ve škole.

Důvody:
1. Děti o svačiny nejeví ve většině případů zájem
2. Opět narostl počet jídel v hlavní činnosti, musíme omezit doplňkové činnosti
3. Svačiny se připravovaly v rámci nepovinné doplňkové činnosti

Děkujeme za pochopení
Iveta Brunová
Vedoucí ŠJ Malšice
Malšice 20.6.2018


 Aktualita: "Zápis do MŠ - 3. května 2018"
Od čtvrtka 3. května 2018 k zápisu do MŠ Malšice rodiče přivedli 23 dětí. V úterý 15.5. uveřejníme tabulku s výsledky.
!!! NOVÉ !!! Klikněte zde: Tabulka s výsledky zápisu MŠ

 Aktualita: " Úspěšná žákyně 9. tř."

Skvělého úspěchu dosáhla žákyně 9. třídy Tereza Macholdová ve SCIO testech. V českém jazyce dosáhla 2. nejlepšího výsledku v Jihočeském kraji. Gratulujeme a přejeme Tereze úspěšné studium na střední škole. Navíc dokazuje, že kromě výborné sportovkyně je i hlavičkou otevřenou. Aktualita: "PROJEKT "SKUTEČNĚ ZDRAVÁ ŠKOLA" NA ZŠ MALŠICE"
Co s přebytky rajčat a paprik z vlastních zahrádek?

Čtvrťáci spolu s paní učitelkou Hanou Dolejší v rámci výuky přebytky zpracovali do podoby salátů. Přestože je ve třídě většina chlapců, všichni se k dílu postavili čelem a pod rukama dětí vznikaly různé saláty. Děti samy čistily, krájely, dochucovaly…... Jelikož pracovaly ve skupinkách, byla nutná i domluva na celém postupu, což stmelilo jejich vazby mezi sebou.
Ochutnat jsme mohli salát těstovinový, okurkový, rajčatový. Děti neobvyklá školní činnost bavila a všichni se těší na další pracovní výchovu v podobě vaření.
Fotky z akce: ZDRAVÁ JÍDELNA a čtvrťáci - ZDE


 Aktualita: "INFORMACE K PŘIJÍMACÍM ZKOUŠKÁM NA SŠ"
Přehledné informace o přijímačkách na SŠ a termíny dnů otevřených dveří tábrských SŠ:
INFORMACE K PŘIJÍMAČKÁM - ZDE
DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ - ZDE


 Aktualita: "Stejnopis vysvědčení"
Na základě písemné žádosti žadatele o vydání stejnopisu za ztracené nebo zničené ročníkové vysvědčení, vyhotoví škola na základě údajů v příslušné dokumentaci „Stejnopis“.
Žádost je třeba podat osobně na podatelně školy, písemně poštou nebo v naskenované podobě (jpg, pdf) emailem na adresu zsmalsice@seznam.cz, telefon 381 277 440.
Současně s odesláním žádosti o vydání stejnopisu je třeba uhradit poplatek ve výši 100 Kč za jeden stejnopis do pokladny školy. Při nezaplacení poplatku nebude stejnopis vydán.
Lhůta pro vyřízení žádosti je 30 dnů. Jakmile bude stejnopis připraven k vyzvednutí, bude žadatel kontaktován na telefon uvedený v žádosti.
ŽÁDOST KE STAŽENÍ ZDE


 Aktualita: "Čtvrtý den školního roku - čtvrtek 7. září 2017 - PRVŇÁCI"


 Aktualita: "První den školního roku - pondělí 4. září 2017"

KALENDÁŘ AKCÍ ZŠ A MŠ MALŠICE (školka , škola )


 Aktualita: CENY STRAVNÉHO OD 1.9.2017
Vzhledem k narůstajícím cenám potravin jsme nuceni od 1.9.2017 změnit ceny stravného (viz přehled níže). Děkujeme za pochopení.
Klikněte zde: CENY STRAVNÉHO OD 1.9.2017

NOVÝ WEB ŠKOLKY MALŠICE:


 Aktualita: ZÁPIS do 1. třídy až v dubnu
V těchto dnech jsme byli zvyklí, že ředitelé škol vypsali datum zápisu do první třídy ZŠ. Novela Školského zákona ale odsouvá zápisy až na období 1. - 30. dubna. Ptáte se proč? Důvodem prý má být posunutí zralosti oproti lednu na pozdější dobu, děti vyzrají a sníží se počet odkladů povinné školní docházky. Zní to logicky, ale je to nesmysl!

Srovnejte sami: Doposud probíhal zápis od 15.1. do 15.2. O odklad žádali rodiče u zápisu a požadovaná doporučení lékaře a poradenského zařízení dokládali až do konce května! Do 30. 5. musel ředitel rozhodnout o odkladu. Také proto ředitelé rodičům doporučovali, aby se do PPP objednávali na květen či konec dubna právě z důvodu dozrání dítěte.

Podle nové legislativy musí rodič posudky přinést již v dubnu k zápisu. Tedy dochází k opačnému efektu: Poradny jsou vinou neefektivní inkluze přetížené, rodiče se snaží objednat tedy co nejdříve, aby se dubnové datum stihlo. Slyším ve svém okolí, že někteří jdou již v lednu! Posudky se vystavují dříve než doposud!

Nakonec ještě dodejme, že názor pedagoga při zápisu opravdu bude jen formální. Rodič si k zápisu přinese všechny potřebné dokumenty a škola pouze vyplní formulář. Takto si paní ministryně představuje posílení prestiže pedagogického povolání?

Mgr. Pavel Klíma, ředitel školy

 Aktualita: "Jak to vidí ředitel?"
Ve středu 9.3.2016 vyšel článek v týdeníku Táborsko, v němž se jsem byl požádán o můj názor na šikanu ve školách.
Tady je:

!!! NOVÉ !!! Klikněte zde: článek

NEBO ZDE - INTERNETOVÁ VERZE

GRATULUJEME: