škola družina školka jídelna
úvodní strana - aktuality"MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ: UZAVŘENÍ ZÁKLADNÍCH ŠKOL"


"AKTUÁLNÍ INFORMACE PRO ŽÁKY A RODIČE ZŠ a MŠ MALŠICE SLEDUJTE ZDE"

--- úterý 16.6.2020 --------------------
Organizace výuky na ZŠ Malšice od 24.6 do 26.6.2020 (konec šk. roku)

V souvislosti s novým zněním mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví ČR z 15.6.2020 stanovuji organizaci konce školního roku 2019/2020:

• Do středy 24.6.2020 probíhá výuka dle stanovených rozvrhů a skupin.
• Ve středu 24.6.2020 od 8:00 do 9:00 proběhne focení tříd (cena fotografie 35,-Kč, přineste ve středu, fotografie si žáci odnesou s vysvědčením v pátek). Žáci, kteří nejsou přihlášeni k výuce ve škole, mohou přijít jen na focení a přinesou vyplněné čestné prohlášení (viz příloha).
• Ve čtvrtek 25.6.2020 (1. stupeň od 7:45 – konec dle rozvrhu skupin, 2. stupeň 8:00 – 12:00) proběhne Den s třídním učitelem, žáci si odnesou věci ze skříněk a šaten. Opět mohou přijít žáci, kteří doposud nebyli přihlášeni.
• V pátek 26.6.2020 od 7:45 do 9:25 proběhne předávání vysvědčení a slavnostní rozloučení s 9. třídou (na terase školy).
• Odevzdávání a výměna učebnic proběhne v září, žáci 9. třídy je odevzdají ve středu 24.6.2020 po společném focení.
-----------------------------------------------------
Platí povinnost pro žáky mít s sebou 2 roušky a sáček na odložení roušky.
Dotazy směřujte na tel. 381 277 440, 773 444 564.

Mgr. Pavel Klíma, ředitel ZŠ a MŠ Malšice

    Organizace výuky na ZŠ Malšice od 24.6 do 26.6.2020 - KLIKNI ZDE
    Čestné prohlášení (onemocnění) - KLIKNI ZDE


--- pondělí 15.6.2020 --------------------
Obědy poslední den školy - 26.6.2020

Všichni žáci ZŠ Malšice budou mít oběd 26.6.2020 odhlášený. Pokud budete mít o oběd zájem, lze přihlásit na strava.cz do 18.6. do 13:30 hod. Výdej oběda 26.6.2020 od 9:30 do 10:00 a od 11:00 do 11:30.

--- středa 10.6.2020 --------------------
Oznámení o vyhlášení ředitelského volna

V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon, § 24. odst. 2 vyhlašuji ve dnech pondělí 29. června 2020 a úterý 30. června 2020 (2 dny) ředitelské volno pro všechny žáky základní školy z důvodu rekonstrukce a stavebních úprav v prostorách základní školy.
Provoz školní družiny bude pro zájemce z 1. stupně zajištěn v čase od 7:00 do 15:00 h. Školní jídelna ZŠ bude vařit. Vysvědčení bude vydáno v pátek 26. června 2020. Provoz MŠ Malšice bude beze změn.

ZÁJEMCI O ŠD SE NAHLÁSÍ NA EMAIL zsmalsice@seznam.cz DO STŘEDY 24.6.2020.

Mgr. Pavel Klíma, ředitel ZŠ a MŠ Malšice

    Vyhlášení ředitelského volna - KLIKNI ZDE


--- středa 3.6.2020 --------------------
Organizace výuky na 2. stupni ZŠ Malšice od 8.6.2020

• Žáci jsou rozděleni do skupin v souladu s pokynem MŠMT, podařilo se umístit žáky do skupin stejného ročníku.
• Výuka pro žáky 2. stupně od 8:00 do 12:00. Doprovod nemá do školy přístup.
• Žáky si přebere vedoucí skupiny před školou v 7:55 a odvede je do šatny a třídy.
• Oběd pro přihlášené žáky od 12:10.
• Platí povinnost pro žáky mít s sebou 2 roušky a sáček na odložení roušky.
• Zákonný zástupce přihlášeného žáka je povinen nepřítomnost omluvit standardním způsobem.

Pokud jste tak neučinili, přinese žák 8.6.2020 originál čestného prohlášení!!!
Distanční výuka (výuka na dálku) pokračuje. MŠMT umožnilo plnit její zadání ve škole.
Veškeré pokyny jsou podřízeny manuálu MŠMT ČR pro znovuotevření škol (viz příloha na www.zsmalsice.cz)
Dotazy směřujte na tel. 381 277 440, 773 444 564.

Mgr. Pavel Klíma, ředitel ZŠ a MŠ Malšice

    Organizace výuky na 2. stupni od 8.6.2020 - KLIKNI ZDE
    Čestné prohlášení (onemocnění) - KLIKNI ZDE
    Metodika a pravidla otevírání ZŠ - 2. stup. (MŠMT) - celé znění - KLIKNI ZDE

--- pátek 29.5.2020 --------------------
Výsledky zápisu do MŠ Malšice pro školní rok 2020/2021
V přiložení tabulce najdete výsledky zápisu do MŠ.
Mgr. Pavel Klíma, ředitel školy

    Tabulka výsledků zápisu do MŠ Malšice - KLIKNI ZDE

--- pátek 29.5.2020 --------------------
Znovuotevření ZŠ Malšice pro žáky 2. stupně od 8. června 2020

V souvislosti s uvolňováním mimořádných opatření dojde k znovuotevření ZŠ Malšice v pondělí 8.června 2020 pro žáky 2. stupně za podmínek, které upravuje metodika MŠMT (viz příloha), a za dodržení předepsaných hygienických podmínek. Dále trvá učení na dálku, žáci 2. stupně mají možnost úkoly plnit ve škole v max. patnáctičlenných skupinách za vedení pedagogického pracovníka.

Ředitel ZŠ a MŠ Malšice stanovuje tyto provozní podmínky:
Zákonný zástupce má povinnost podepsat čestné prohlášení a seznámení (viz příloha „čestné prohlášení“ ke stažení na www.zsmalsice.cz). Podepsané čestné prohlášení dopravte do ZŠ Malšice do pondělí 1. 6. 2020 do 20:00. (Osobně do schránky, emailem na zsmalsice@seznam.cz, info na tel. ředitele školy 606 794 978.)
• Podle seznamů budou žáci přihlášení automaticky ke stravování, budete si ji moci odhlásit na aplikaci strava.cz. (Informace – vedoucí ŠJ Iveta Brunová, tel. 773 444 563.)
• Provozní doba pro 2. stupeň od 8:00. Konec od 12:05 do 12:40 (upravíme dle zájmu žáků o oběd).

• Nejdůležitější opatření:
- Pro všechny osoby nacházející se před budovou školy a ve společných prostorách školy platí povinnost zakrytí úst a nosu,
- vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám,
- po příchodu do ZŠ je povinnost použít dezinfekci u vchodu,
- každý žák musí mít připravené na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky. - Maximální počet žáků ve skupině žáků je 15 s tím, že je nezbytné dodržet zásadu jeden žák v lavici ve třídě. - Bude-li zájem o přítomnost žáků přesahovat organizační, technické nebo personální možnosti školy, rozhodne ředitel školy o přijetí žáků do skupiny na základě žádostí zákonných zástupců podle kritérií, která předem stanovil. (Přednost mají žáci zaměstnaných rodičů a nižších ročníků v tomto pořadí).

• Pokud to organizační, personální a hygienické podmínky umožní, budou žáci spojeni do skupin ve svých třídách se svými učiteli. Počítáme se dvěma dvouhodinovými bloky během dopoledne. Výuka bude zaměřena na shrnutí a upevnění učiva výuky na dálku, vysvětlení nového způsobu hodnocení. (Rozhodně nechceme žáky zahltit zkoušením a testy, jde nám o smysluplné využití času ve škole.)

• Přesnější informace vám přineseme 3.6.2020, kdy budeme znát počty žáků 2. stupně a rozdělení do skupin.
• Dejte informaci (buď na email jidelna.malsice@seznam.cz, nebo připište rukou na formulář „čestné prohlášení“), zda máte zájem o oběd. (Důležité pro rozvrh obědů.)


Informace na tel. ředitele školy 606 794 978.

Mgr. Pavel Klíma, ředitel ZŠ a MŠ Malšice

    Znovuotevření ZŠ Malšice pro 2. stupeň - KLIKNI ZDE
    Čestné prohlášení (onemocnění) - KLIKNI ZDE
    Metodika a pravidla otevírání ZŠ - 2. stup. (MŠMT) - celé znění - KLIKNI ZDE

--- pondělí 4.5.2020 --------------------
Znovuotevření ZŠ Malšice pro žáky 9. ročníku od 11.5.2020
V souvislosti s uvolňováním mimořádných opatření dojde k znovuotevření ZŠ Malšice v pondělí 11.5.2020 pro žáky 9. ročníku za podmínek, které upravuje metodika MŠMT (viz příloha níže), a za dodržení předepsaných hygienických podmínek.

Ředitel ZŠ a MŠ Malšice stanovuje tyto provozní podmínky:
- Zákonný zástupce má povinnost podepsat čestné prohlášení a seznámení (viz příloha „čestné prohlášení“ ke stažení na www.zsmalsice.cz). Podepsané čestné prohlášení dopravte do ZŠ Malšice do 7.5.2020 do 10:00. (Osobně, emailem na zsmalsice@seznam.cz, info na tel. ředitele školy 606 794 978.)
- Zároveň informujte vedoucí ŠJ jídelny Ivetu Brunovou (tel. 773 444 563) o přihlášení ke stravování.
- Provozní doba vždy od 8:30 do 11:45 (upravíme dle potřeby).

- Nejdůležitější opatření:
- Pro všechny osoby nacházející se před budovou školy a ve společných prostorách školy platí povinnost zakrytí úst a nosu,
- vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám,
- po příchodu do ZŠ je povinnost použít dezinfekci u vchodu,
- každý žák musí mít připravené na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.
- Maximální počet žáků ve skupině žáků je 15 s tím, že je nezbytné dodržet zásadu jeden žák v lavici ve třídě.
- V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě.
- Připouští se střídání více vyučujících u jedné skupiny žáků, pokud je to nezbytné ve vztahu k přípravě na přijímací zkoušky.
- Obsahem je učivo především z předmětů přijímací zkoušky, cílem je příprava na přijímací zkoušku. Časový rozsah a organizaci stanoví ředitel školy.

V pondělí 11.5.2020 v 8:30 budete seznámeni ve škole s dalšími organizačními pokyny (rozdělení do skupin, hygienická opatření, organizace přestávek a obědů atd.)

Informace na tel. ředitele školy 606 794 978.

Mgr. Pavel Klíma, ředitel ZŠ a MŠ Malšice

    Znovuotevření ZŠ Malšice pro 9. ročník - KLIKNI ZDE
    Čestné prohlášení (onemocnění) - KLIKNI ZDE
    Metodika a pravidla otevírání ZŠ (MŠMT) - celé znění - KLIKNI ZDE

--- středa 20.5.2020 --------------------
Organizace výuky na 1. stupni ZŠ Malšice od 25.5.2020
• Žáci jsou rozděleni do 7 skupin. (Rodiče informováni o zařažení do skupiny zprávou v Edupage.) Složení je neměnné.
• Škola je otevřena pro žáky od 7:45 do 15:00. Doprovod nemá do školy přístup.
• Žáky si přebere vedoucí skupiny před školou v 7:45 a odvede do šatny a třídy.
• Konec dopolední docházky a odchody na oběd jsou pro jednotlivé skupiny stanoveny tak, aby se v jídelně ani šatně skupiny nemíchaly.
• Platí povinnost pro žáky mít s sebou 2 roušky a sáček na odložení roušky.
• Zákonný zástupce přihlášeného žáka je povinen nepřítomnost omluvit standardním způsobem.

Pokud jste tak neučinili, přinese žák 25.5.2020 originál čestného prohlášení!!!
Distanční výuka (výuka na dálku) pokračuje. MŠMT umožnilo plnit její zadání ve škole.
Veškeré pokyny jsou podřízeny manuálu MŠMT ČR pro znovuotevření škol (viz příloha).
Dotazy směřujte na tel. 381 277 440, 773 444 564.

V Malšicích 20.5.2020
Mgr. Pavel Klíma, ředitel ZŠ a MŠ Malšice


    Organizace výuky na 1. stupni ZŠ Malšice od 25.5.2020 - KLIKNI ZDE
    Znovuotevření ZŠ Malšice pro 1. stupeň - KLIKNI ZDE
    Čestné prohlášení (onemocnění) - KLIKNI ZDE
    Metodika a pravidla otevírání ZŠ (MŠMT) - celé znění - KLIKNI ZDE

--- úterý 19.5.2020 --------------------
UPOZORNĚNÍ PRO CIZÍ STRÁVNÍKY
Od 25.5. 2020 budeme obědy pro cizí strávníky vydávat od 10:30 do 11:00 hodin. K této změně jsme přistoupili na základě toho, že se vrátí dětí z prvního stupně do školy a výdej obědů pro ně začne v 11:00 hod. Opouštět školu budou kolem 11:20 a nesmí se zbytečně potkávat s cizími strávníky.

Děkujeme za pochopení. Pokud by vám čas výdeje nevyhovoval, je nutné si stravu odhlásit. Nejsou přípustné žádné výjimky.

Iveta Brunová, vedoucí ŠJ, tel. 773 444 563

--- středa 13.5.2020 --------------------
Informace k uhrazeným poplatkům ve šk. roce 2019/2020
Úplata za ŠD a ŠK (kroužky):
Za měsíce duben až červen se úplata ruší. Zaplacené částky u dětí, které se stravují ve ŠJ, budou převedeny na zálohu stravného.
Ostatním bude částka vrácena hotově po dohodě.
Informace u Ing. A. Křížovské na tel. 773 444 565.
V Malšicích 13.5.2020
Mgr. Pavel Klíma, ředitel ZŠ a MŠ Malšice

    Informace k uhrazeným poplatkům - KLIKNI ZDE

--- úterý 12.5.2020 --------------------
Kritéria hodnocení 2. pololetí 2019/2020 na ZŠ Malšice
Podle nařízení Vyhlášky 211/2020 Sb. stanovuji kriteria hodnocení žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020.
MŠMT se v metodice několikrát opírá o principy formativního hodnocení, které před motivací známkou preferuje slovní zpětnou vazbu, práci s chybou a vnitřní motivaci žáka problém pochopit. Závěrečné hodnocení pak může nést klasickou podobu známky na konci úkolu i na vysvědčení po nastavení jasných kritérií, která přinášíme. V ZŠ Malšice tyto principy již zavádíme.

Kritéria hodnocení:

A. Průběžné hodnocení:
1. Učitel bude brát zřetel na individuální podmínky žáka pro vzdělávání na dálku.
2. Bude hodnocena snaha žáka.
3. Bude hodnoceno zapojení žáka do zpětné vazby, komunikace s učitelem.
4. Bude hodnocena samostatnost vypracování a práce s chybou. (Viz vysvětlivky.)

B. Závěrečné hodnocení:
1. Není nutné naplnit veškeré výstupy ŠVP.
2. Závěrečné hodnocení žáka na vysvědčení na konci školního roku 2019/2020 zohlední:
• podklady pro hodnocení získané v druhém pololetí v době, kdy osobní přítomnost žáků nebyla zakázána (tj. do 10. března 2020),
• podpůrně také podklady pro hodnocení získané v době, kdy probíhalo vzdělávání na dálku, pokud pro takové vzdělávání měl žák odpovídající podmínky,
• podpůrně také podklady pro hodnocení získané v době, kdy se žáci základních škol účastnili ve škole vzdělávacích aktivit formou školních skupin nebo jinou formou (konec druhého pololetí po obnovení provozu),
• podpůrně také hodnocení výsledků vzdělávání žáka za první pololetí školního roku 2019/2020 (tj. známka v pololetí, pouze v krajním případě).

3. Učitel v závěrečném hodnocení zohlední:
• snahu žáků o pravidelnou práci ve vzdělávání na dálku a odevzdávání úkolů a výstupů;
• samostatnou práci žáků a samostudium během vzdělávání na dálku a její výsledky;
• četbu související se zadanými úkoly.

4. Do zameškaných hodin se započítávají pouze hodiny zameškané do začátku platnosti zákazu osobní přítomnosti žáků na vzdělávání ve školách.
5. Celkové hodnocení na vysvědčení bude známkou ze všech předmětů.

Celé znění vyhlášky je nadřazeno těmto pokynům.
V Malšicích 11.5.2020
Mgr. Pavel Klíma, ředitel ZŠ a MŠ Malšice

Vysvětlivky:
Práce s chybou
Cílem je samostatná práce žáka. Pokud za žáka práci vypracuje rodič nebo sourozenec, protože na tom závisí „jednička“, pozbývá vzdělávání smysl. Proto preferujeme samostatnost i s chybami, chyba se stává předmětem komunikace a cestou k pochopení. Tuto komunikaci i výsledek pak můžeme ohodnotit i známkou.

    Kritéria hodnocení 2. pololetí ZŠ Malšice - KLIKNI ZDE
    Vyhláška MŠMT k hodnocení - KLIKNI ZDE
    Metodika hodnocení 2. pololetí (MŠMT) - celé znění - KLIKNI ZDE

--- pondělí 11.5.2020 --------------------
Znovuotevření ZŠ Malšice pro žáky 1. stupně od 25.5.2020
V souvislosti s uvolňováním mimořádných opatření dojde k znovuotevření ZŠ Malšice v pondělí 25.května 2020 pro žáky 1. stupně za podmínek, které upravuje metodika MŠMT (viz příloha), a za dodržení předepsaných hygienických podmínek. Dále trvá učení na dálku, žáci 1. stupně mají možnost úkoly plnit ve škole v max. patnáctičlenných skupinách za vedení pedagogického pracovníka.

Ředitel ZŠ a MŠ Malšice stanovuje tyto provozní podmínky:
• Zákonný zástupce má povinnost podepsat čestné prohlášení a seznámení (viz příloha „čestné prohlášení“ ke stažení pod textem, nebo osobně dopoledne ve škole). Podepsané čestné prohlášení dopravte do ZŠ Malšice do 18.5.2020 do 10:00. (Osobně, emailem na zsmalsice@seznam.cz, info na tel. ředitele školy 606 794 978.)
• Podle seznamů budou žáci přihlášení automaticky ke stravování, budete si ji moci odhlásit na aplikaci strava.cz. (Informace – vedoucí ŠJ Iveta Brunová, tel. 773 444 563.)
• Provozní doba školy od 7:45 do 15:00 (upravíme dle potřeby, ranní družina není dovolena).

• Nejdůležitější opatření:
- Pro všechny osoby nacházející se před budovou školy a ve společných prostorách školy platí povinnost zakrytí úst a nosu,
- vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám,
- po příchodu do ZŠ je povinnost použít dezinfekci u vchodu,
- každý žák musí mít připravené na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.
- Maximální počet žáků ve skupině žáků je 15 s tím, že je nezbytné dodržet zásadu jeden žák v lavici ve třídě.
- V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě.
- Bude-li zájem o přítomnost žáků přesahovat organizační, technické nebo personální možnosti školy, rozhodne ředitel školy o přijetí žáků do skupiny na základě žádostí zákonných zástupců podle kritérií, která předem stanovil. (Přednost mají žáci zaměstnaných rodičů a nižších ročníků v tomto pořadí).

• Přesnější informace vám přineseme po 18.5.2020, kdy budeme znát počty žáků 1. stupně a rozdělení do skupin.
• Prosím, zvažte nutnost odpolední docházky, dejte informaci (buď na email zsmalsice@seznam.cz, nebo připište rukou na formulář „čestné prohlášení“), kdy bude vaše dítě odcházet domů.
• Pokud to organizační, personální a hygienické podmínky umožní, budou žáci spojeni do skupin ve svých třídách se svým učitelem.
• Dle metodiky nelze skupiny již po 25.5.2020 doplňovat a měnit. Pokud chcete nastoupit později, přihlaste žáka již nyní a omlouvejte ho standardním způsobem.

Informace na tel. ředitele školy 606 794 978.

Mgr. Pavel Klíma, ředitel ZŠ a MŠ Malšice

    Znovuotevření ZŠ Malšice pro 1. stupeň - KLIKNI ZDE
    Čestné prohlášení (onemocnění) - KLIKNI ZDE
    Metodika a pravidla otevírání ZŠ (MŠMT) - celé znění - KLIKNI ZDE

--- pondělí 4.5.2020 --------------------
Znovuotevření ZŠ Malšice pro žáky 9. ročníku od 11.5.2020
V souvislosti s uvolňováním mimořádných opatření dojde k znovuotevření ZŠ Malšice v pondělí 11.5.2020 pro žáky 9. ročníku za podmínek, které upravuje metodika MŠMT (viz příloha níže), a za dodržení předepsaných hygienických podmínek.

Ředitel ZŠ a MŠ Malšice stanovuje tyto provozní podmínky:
- Zákonný zástupce má povinnost podepsat čestné prohlášení a seznámení (viz příloha „čestné prohlášení“ ke stažení na www.zsmalsice.cz). Podepsané čestné prohlášení dopravte do ZŠ Malšice do 7.5.2020 do 10:00. (Osobně, emailem na zsmalsice@seznam.cz, info na tel. ředitele školy 606 794 978.)
- Zároveň informujte vedoucí ŠJ jídelny Ivetu Brunovou (tel. 773 444 563) o přihlášení ke stravování.
- Provozní doba vždy od 8:30 do 11:45 (upravíme dle potřeby).

- Nejdůležitější opatření:
- Pro všechny osoby nacházející se před budovou školy a ve společných prostorách školy platí povinnost zakrytí úst a nosu,
- vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám,
- po příchodu do ZŠ je povinnost použít dezinfekci u vchodu,
- každý žák musí mít připravené na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.
- Maximální počet žáků ve skupině žáků je 15 s tím, že je nezbytné dodržet zásadu jeden žák v lavici ve třídě.
- V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě.
- Připouští se střídání více vyučujících u jedné skupiny žáků, pokud je to nezbytné ve vztahu k přípravě na přijímací zkoušky.
- Obsahem je učivo především z předmětů přijímací zkoušky, cílem je příprava na přijímací zkoušku. Časový rozsah a organizaci stanoví ředitel školy.

V pondělí 11.5.2020 v 8:30 budete seznámeni ve škole s dalšími organizačními pokyny (rozdělení do skupin, hygienická opatření, organizace přestávek a obědů atd.)

Informace na tel. ředitele školy 606 794 978.

Mgr. Pavel Klíma, ředitel ZŠ a MŠ Malšice

    Znovuotevření ZŠ Malšice pro 9. ročník - KLIKNI ZDE
    Čestné prohlášení (onemocnění) - KLIKNI ZDE
    Metodika a pravidla otevírání ZŠ (MŠMT) - celé znění - KLIKNI ZDE

--- pondělí 4.5.2020 --------------------
Znovuotevření MŠ Malšice od 11.5.2020
V souvislosti s uvolňováním mimořádných opatření dojde po dohodě se zřizovatelem k znovuotevření MŠ Malšice v pondělí 11.5.2020 za podmínek, které upravuje metodika MŠMT (viz příloha níže), a za dodržení předepsaných hygienických podmínek.

Ředitel ZŠ a MŠ Malšice stanovuje tyto provozní podmínky:
- Zákonný zástupce má povinnost podepsat čestné prohlášení a seznámení (viz příloha čestné prohlášení). Podepsané čestné prohlášení dopravte do MŠ Malšice do 7.5.2020 do 10:00. (Osobně, emailem, info na tel. vedoucí učitelky MŠ Malšice Bc. Aleny Šimákové 773 444 562.)
- Zároveň informujte vedoucí ŠJ jídelny Ivetu Brunovou (tel. 773 444 563) o přihlášení ke stravování.
- Provozní doba beze změny.
- Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí.

- Způsob příchodu a předání dítěte:
- Pro všechny osoby nacházející se před budovou školy platí povinnost zakrytí úst a nosu,
- po příchodu do MŠ je povinnost použít dezinfekci u vchodu,
- doprovázející osoba se v prostorách mateřské školy pohybuje vždy v roušce, a to pouze po nezbytně nutnou dobu (zejména předání, vyzvednutí dítěte),
- po převlečení dítěte v šatně si dítě osobně přebere asistentka (neposílejte dítě samotné do třídy),
- každé dítě musí mít připravené 2 roušky s igelitovým sáčkem.

Informace na tel. vedoucí učitelky MŠ Malšice Bc. Aleny Šimákové 773 444 562.

Mgr. Pavel Klíma, ředitel ZŠ a MŠ Malšice

    Znovuotevření MŠ Malšice - KLIKNI ZDE
    Čestné prohlášení (onemocnění) - KLIKNI ZDE
    Metodika a pravidla otevírání MŠ (MŠMT) - celé znení - KLIKNI ZDE

--- pondělí 20.4.2020 --------------------
ZÁPIS DO MŠ pro školní rok 2020/2021
Zápisy k předškolnímu vzdělávání v ZŠ a MŠ Malšice proběhnou v období od 2. května 2020 do 16. května 2020 vždy bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole.

POSTUP:
1. Zákonný zástupce si na webu www.zsmalsice.cz stáhne a vytiskne žádost o přijetí a čestné prohlášení o očkování. (Oba formuláře budou v době zápisu i osobně k vyzvednutí v MŠ Malšice vždy v 8:00 - 10:00.)

2. Dopravíte do školy v daném čase tyto čtyři vyplněné a podepsané dokumenty:
a. Žádost o přijetí,
b. čestné prohlášení o očkování,
c. kopii rodného listu (stačí prostá kopie),
d. kopii očkovacího průkazu.

Způsoby podání žádosti:
• Do datové schránky školy (ID datové schránky: dsrmfdn),
• e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem na adresu msmalsice@seznam.cz,
• poštou na adresu ZŠ a MŠ Malšice, Malšice 232, 391 75 Malšice,
• osobní podání v období 2. května - 16. května 2020 vždy v 8:00 – 10:00 (ve všední dny) v budově MŠ Malšice.

Informace u vedoucí učitelky Bc. Aleny Šimákové na tel. 773 444 562.

Výsledky budou zveřejněny na webu www.zsmalsice.cz ve středu 27. května 2020 (místo jmen použijeme registrační číslo, které bude vašemu dítěti přiděleno emailem). V případě vyššího zájmu přesahujícího kapacitu školky budeme postupovat dle zveřejněných kriterií.

    Zápis do MŠ Malšice 2020 (POSTUP - celé znění) - KLIKNI ZDE
    Žádost o přijetí do MŠ Malšice - KLIKNI ZDE
    Čestné prohlášení o očkování - KLIKNI ZDE
    Kritéria přijímání do MŠ Malšice - KLIKNI ZDE
----------
    Opatření MŠMT - zápisy MŠ (celé znění) - KLIKNI ZDE
    Očkovací kalendář - KLIKNI ZDE

--- pondělí 20.4.2020 --------------------
Výsledky zápisu do první třídy ZŠ Malšice pro školní rok 2020/2021
K zápisu do 1. třídy jsme obdrželi původně 38 žádostí. Evidujeme několik žádostí o odklad, některé děti nastoupí do jiné školy. V září 2020 otevřeme 2 první třídy. Rodiče všech dětí budou telefonicky vyzváni k osobní schůzce (s dodržením bezpečných hyg. podmínek).

    Tabulka výsledků zápisu do první třidy ZŠ Malšice - KLIKNI ZDE

--- sobota 4.4.2020 --------------------
Opatření k zápisům do MŠ pro školní rok 2020/2021
MŠMT ČR vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády opatření k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021. Zápisy budou probíhat v květnu, a to bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců.
Zápisy k předškolnímu vzdělávání proběhnou v souladu s právními předpisy. Uskuteční se v termínu dle školského zákona, tedy v období od 2. května 2020 do 16. května 2020.
Konkrétní termín zápisu k předškolnímu vzdělávání stanoví ředitel školy, a to v souladu se školským zákonem (§ 34 odst. 2).
Konkrétní postupy a termíny pro MŠ Malšice již brzy zde!

    Opatření MŠMT - zápisy MŠ (celé znění) - KLIKNI ZDE
    Očkovací kalendář - KLIKNI ZDE

--- středa 1.4.2020 --------------------
Potvrzení o uzavření školy a školky:
Rodiče, zde si můžete stahnout potvrzení o uzavření ZŠ i MŠ.

    Uzavření ZŠ Malšice - KLIKNI ZDE
    Uzavření MŠ Malšice - KLIKNI ZDE

--- pondělí 30.3.2020 --------------------
DOPIS RODIČŮM A ŽÁKŮM OD VAŠICH UČITELŮ:
Milí žáci, vážení rodiče,
před třemi týdny jsme byli společně postaveni do velmi nestandardní situace s učením na dálku, navíc bez časového horizontu. Jak to společně zvládneme? Přečtete si prosím v přiloženém dopise. Děkujeme za spolupráci.
Pavel Klíma, ředitel školy

    Dopis rodičům a žákům (celé znění) - KLIKNI ZDE

--- úterý 31.3.2020 --------------------
Vaření pro cizí strávníky (i žáky):
Od pondělí 6.4.2020 ve školní jídelně opět obnovujeme vaření pro cizí strávníky. Nabízíme rodičům možnost stravování i pro žáky naší školy v režimu cizího strávníka. (Tzn. cena 64,-Kč a převzetí do svých jídlonosičů u dveří školy od 11:00 do 12:00.) V případě zájmu kontaktujte telefonicky vedoucí jídelny Ivetu Brunovou na čísle 773 444 563.

--- neděle 29.3.2020 --------------------
Přijímací zkoušky na SŠ:
MŠMT zveřejnilo informace k přijímacím zkouškám na SŠ v době mimořádných událostí.

    Přijímačky info (celé znění) - KLIKNI ZDE
    Přijímačky (schéma) - KLIKNI ZDE

------------------------
Zápis do 1. třídy ZŠ Malšice:
Ředitel ZŠ a MŠ Malšice vyhlašuje ZÁPIS do 1.třídy ZŠ a MŠ Malšice šk.roku 2020/2021
od středy 1. dubna do středy 8. dubna 2020.

Týká se dětí, které v právě probíhajícím školním roku dovrší 6 let (narozených od 1.9.2013 do 31.8.2014) a dětí s odkladem povinné školní docházky.

Organizační pokyny:
Zápis proběhne pouze formálně (bez přítomnosti dětí). Příjem žádostí o přijetí k povinné školní docházce je stanoven na období od 1. 4. 2020 do 8. 4. 2020. Postup:

1. Podání žádosti:
a. Vyplníte elektronickou přihlášku (odkaz viz níže) v aplikaci Edupage, dále stáhnete ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO ZŠ (viz níže), kterou poté přinesete na osobní jednání (budete vyzváni telefonicky). Tento způsob je nejjednodušší, na email vám přijde kopie přihlášky. (Přihláška nenahrazuje žádost, pouze ji doplňuje.)
NEBO:
b. Stáhnete si na webu www.zsmalsice.cz ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO ZŠ (viz níže) a papírovou PŘIHLÁŠKU - ZÁPISOVÝ LIST (viz níže), obě vytisknete, vyplníte a doručíte do ZŠ a MŠ Malšice.

ZPŮSOBY DORUČENÍ:
• elektronicky (emailem na adresu zsmalsice@seznam.cz NEBO datovou schránkou – ID datové schránky dsrmfdn, dokumenty musí být podepsány elektronickým podpisem)
• poštou (adresa ZŠ a MŠ Malšice, Malšice 232, 391 75 Malšice),
• osobně (kancelář školy je otevřena od 8:00 do 11:00, kontaktní osoba Ing. Křížovská, tel. 773 444 565).
Poté budete telefonicky vyzváni k osobní schůzce.

2. Žádost o odklad:
Postupujte dle bodu 1, navíc si stáhněte na www.zsmalsice.cz ŽÁDOST O ODKLAD (viz níže), kterou vyplníte a doručíte do školy (viz výše).
Povinnou přílohou žádosti o odklad je doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a doporučující posouzení odborného lékaře.

Na osobním setkání dojte k podpisu a předání všech dokumentů, včetně rozhodnutí o přijetí.

Veškeré informace podá Mgr. Pavla Šimáková na tel. 607 729 972.
Po skončení mimořádných opatření se uskuteční informační schůzka pro rodiče i děti.

Mgr. Pavel Klíma, ředitel ZŠ a MŠ Malšice, tel. 606 794 978

přihláška ZŠ Malšice     <----- Elektronická přihláška bude zpřístupněna 1.4.2020

    Postup + organizace zápisu - KLIKNI ZDE

    Žádost o přijetí do ZŠ - KLIKNI ZDE

    Žádost o odklad - KLIKNI ZDE

    Přihláška - zápisový list - KLIKNI ZDE--- úterý 24.3.2020 --------------------
Zápis do 1. třídy:
Vážení rodiče, jak jistě víte, zápisy k povinné školní docházce proběhnou v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od některých tradičních postupů. Zápisy se uskuteční v termínu dle školského zákona, tedy v termínech od 1. dubna 2020 do 30. dubna 2020. Dobu zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání stanoví ředitel školy, a to v souladu s § 36 odst. 4 školského zákona a oznámí to způsobem v místě obvyklým.

Systém Edupage nabízí elektronické přihlašování ke studiu. 1. dubna 2020 vám na webu www.zsmalsice.cz zpřístupníme elekktronické přihlašování. Odklady, osobní setkání a podpisy budeme po telefonické dohodě s každým z vás. Info: Mgr. Pavla Šimáková (tel. 607 729 972) a Mgr. Pavel Klíma (tel. 606 794 978). Podrobný postup zveřejníme brzy ZDE.

    Zápisy 2020 MŠMT (celé znění) - KLIKNI ZDE

--- čtvrtek 19.3.2020 --------------------
OD PÁTKU 20.3.2020 MŠ MALŠICE ZAVŘENA:
Po dohodě se zřizovatelem od pátku 20.3.2020 do odvolání uzavíráme MŠ Malšice.

    Uzavření MŠ Malšice - KLIKNI ZDE

OD PÁTKU 20.3.2020 ŠJ při ZŠ a MŠ MALŠICE ZAVŘENA:
Po dohodě se zřizovatelem od pátku 20.3.2020 do odvolání uzavíráme školní jídelnu Malšice. Hlavním důvodem je nemožnost vydávat do jednorázových nádob dle nových hyg. nařízení.

--- pondělí 16.3.2020 --------------------
ad TISKOPISY na OŠETŘOVNÉ:
Dle nového nařízení lze vyřizovat žádosti o ošetřovné on-line. V ZŠ Malšice se obraťte na Ing. A. Křížovskou - tel. 773 444 565, email: alenakrizovska@zsmalsice.cz
Více k tiskopisům - viz níže.

--- neděle 15.3.2020 --------------------
STRAVOVÁNÍ CIZÍCH STRÁVNÍKŮ VE ŠJ:
Nařízení vlády o uzavření stravovacích zařízení se vztahuje i na stravování cizích strávníků ve školních jídelnách. Pokud máte o výdej obědů zájem, bude vám vydán pouze do vlastních nádob (nelze se stravovat v jídelně!).
POSTUP: Nádoby předáte u hlavního vchodu školy personálu jídelny, ten zajistí naplnění a opět přinese ke vchodu do školy. Jestliže o takovou formu stravování nemáte zajem, odhlaste si prosím na strava.cz
Děkujeme za pochopení.
(P.S. Restaurace Na Pastoušce Čenkov přijímá objednávky na rozvoz obědů.)

PLATÍ OD STŘEDY 11. BŘEZNA 2020 DO ODVOLÁNÍ!
--- středa 11.3.2020 --------------------
Nařízení Ministerstva zdravotnictví (výtah):
I.
Zakazuje se s účinností ode dne 11. března 2020:
- osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
- osobní přítomnost studentů na studiu na vysoké škole podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.

    Celé znění KLIKNI ZDE

----------------------
PROHLÁŠENÍ KRAJSKÉ HYGIENICKÉ STANICE:
Vzhledem k zítřejšímu uzavření základních škola, středních škol a vyšších odborných škol je zřízena na Krajském úřadě v Českých Budějovicích info linka pro školy a veřejnost: 800 100 450 !!!
Zde by Vám měly být poskytnuty veškeré informace k uzavírání škol.

----------------------
TISKOPISY - ŽÁDOST O OŠETŘOVNÉ
Zde si můžete stáhnout tiskopis z OSSZ, které využijí rodiče dětí do 10 let, pokud od 11.3.2020 zůstanou doma z důvodu uzavření škol (vyhlášené vládou). Potvrdí konkrétní škola, kterou dítě navštěvuje. Posuzuje se jako OČR 9 dní / 16 dní a platí OSSZ. Lékař vystavuje OČR pouze na nemocné dítě. Potvrzený a vyplněný tiskopis se přikládá mzdové účtárně pro zpracování mezd za měsíc březen.
Tiskopisy jsou dva. Tiskopis označený č. 01 se použije vždy, tiskopis označený č. 02 se použije v případě, že v době péče dojde ke střídání zákonných zástupců dítěte. Žádost je možno napsat pouze na zákonné zástupce dětí, ne na jinou osobu.
Dále se doplňuje škola uzavřena od 11. 3. 2020 do doposud.

    POSTUP - OŠETŘOVNÉ - KLIKNI ZDE
    TISKOPIS 01 KE STAŽENÍ - KLIKNI ZDE
    TISKOPIS 02 KE STAŽENÍ - KLIKNI ZDE

----------------------
PRO ŽÁKY:
Milí žáci, během mimořádného opatření budete svými pedagogy informováni o úkolech prostřednictvím systému EDUPAGE.

----------------------
"JÍDELNA"
Po dobu uzavření školy (od 11.3.2020 do odvolání) se obědy pro žáky ZŠ nevaří. Po odvolání opatření proti šíření koronaviru se začne vařit první týden pouze jedno jídlo, jídelníček zveřejněný na strava.cz bude tedy včas aktuálně změněný.
Děkujeme za pochopení

----------------------
"ŠKOLNÍ DRUŽINA"
Platí stejná nařízení jako pro ZŠ.

----------------------
"MATEŘSKÁ ŠKOLA"
Mateřských škol se nařízení netýká, provoz běží obvyklým způsobem.


 Aktualita: "PROVOZ MŠ MALŠICE V DOBĚ LETNÍCH PRÁZDNIN"
Vážení rodiče,
v době letních prázdnin rozšiřujeme provoz MŠ Malšice na 3 týdny, tzn. od 1.7. do 17.7.2020.


 Aktualita: "AKCE POŘÁDANÉ KPŠ V ROCE 2020"
29. 02. Karneval pro děti
29. 08. Rozloučení s prázdninami
11. 11. Svatomartinský průvod
28. 11. Mikulášská nadílka
29. 11. Vánoční trh a rozsvícení vánočního stromu
O výletech a dalších akcích vás budeme včas informovat


 Aktualita: "Vaše dítě a hudební nástroj"
V ZUŠ Tábor detašované pracoviště v Malšicích se uvolnilo od druhého pololetí místo ve hře na klarinet, saxofon nebo zobcovou flétnu. Výuka probíhá vždy ve čtvrtek odpoledne. Pro bližší informace kontaktujte p. Dafčíka - tel. číslo 777 007 759 nebo se dostavte na informační schůzku v ZŠ Malšice 23.1. v 13:00.


 Aktualita: "Kroužek technický ve spolupráci s COP Sezimovo Ústí"
Půlroční práce přinesla své ovoce. Žáci druhého stupně si v rámci kroužku Technických dovedností, pořádaný VOŠ, SŠ, COP Sezimovo Ústí, zahráli na konstruktéry, sestavili si a oživili RC model Tahače včetně návěsu. První testovací jízda dopadla na výbornou a nikomu se nic nestalo.

Klikněte zde: Foto z akce


 Aktualita: "Den rodiny v MŠ"
Středa 15. května patří mezi významné dny v kalendáři. Již druhým rokem pořádáme v tento den společné setkání s rodiči i prarodiči. Letos dostaly rodiny speciální úkol. V předstihu vyrobit společnými silami svůj vlastní dům. To, co následovalo, nikdo z nás nečekal. Sešla se nám nádherná sbírka lidských obydlí ze všeho možného materiálu a různých způsobů provedení. Na některých domcích je vidět rukopis dětí, jejich zapojení do výroby, na jiných zas precizní provedení rodičů a dokonalé repliky ve skutečných měřítcích.
Počasí nám ve středu nepřálo, a tak se setkání odehrálo v interiéru budovu. Po trošku stísněném zahájení jsme se rozešli po třídách, kde na děti a dospělé čekaly úkoly, které plnili společnými silami. Byli jsme moc rádi, že jste přišli v tak hojném počtu. Děkujeme maminkám za buchty, které nahradily plánované opékání buřtů.
A jelikož se nám nechce vaše výtvory jen tak rozdat zpět a myslíme si, že by bylo škoda se s nimi nepochlubit, tak jsme domluvili expozici v galerii městysu Malšice. Vystaveno do 18.6.2019.

Klikněte zde: Foto z akce


 Aktualita: "Zápis do MŠ Malšice - 2. května 2019"
Ve čtvrtek 2.5.2019 přivedli rodiče k zápisu do MŠ 37 dětí. Přetože jsme loni zvyšovali kapacitu MŠ, zájem přesahuje možnosti. V pondělí 13.5.2019 uveřejňujeme tabulku s výsledky.
!!! NOVÉ !!! Klikněte zde: Tabulka s výsledky zápisu do MŠ


 Aktualita: "Zápis do 1. třídy - 3. dubna 2019"
Ve středu 3. dubna 2019 k zápisu do 1.třídy rodiče přivedli 23 dětí. Ve středu 10. 4. 2019 uveřejňujeme tabulku s výsledky.
!!! NOVÉ !!! Klikněte zde: Tabulka s výsledky zápisu


 Aktualita: "PROVOZ MŠ MALŠICE V DOBĚ LETNÍCH PRÁZDNIN"
Vážení rodiče,
v době letních prázdnin rozšiřujeme provoz MŠ Malšice na 3 týdny, tzn. od 1.7. do 19.7.2019.


 Aktualita: "ZÁPISY DO 1. TŘÍDY A DO MŠ"

Naše škola se zapojila do projektu "Zdravé a bezpečné potraviny do českých škol", který byl realizován spolkem Skutečně zdravá škola s podporou Ministerstva zemědělství ČR."


 Aktualita: "AKCE KLUBU PŘÁTEL ŠKOLY V ROCE 2018"

- 11. 11. Svatomartinský průvod
- 1. 12. Mikulášská nadílka
- 2. 12. Vánoční trhy


Díky členkám KPŠ za tyto skvělé akce!!!


 Aktualita: "Vaření se Zdeňkem Hladíkem v naší jídelně"

Od června jsem měla v plánu praktické školení pro kuchaře. Téma znělo : BEZMASÉ MODERNÍ POKRMY. Oslovila jsem pana Zdeňka Hladíka s prosbou o pomoc při této akci. Kdo zná pana Hladíka tak ví, že neodmítl. Každý kuchař si měl vymyslet své dva recepty tak, aby odpovídaly zadanému tématu, které se pak skutečně vařily a po degustaci je určitě zařadíme mezi naše běžná jídla do jídelníčku. Od konce srpna začal kolotoč výměnných e-meilů a telefonů mezi kuchaři a panem Hladíkem. Všichni chtěli mít "svůj" pokrm dokonalý a tak rady od zkušeného pana Hladíka byly k nezaplacení. Ke mně se pak dostal seznam ingrediencí, které jsem objednala, rozdělila na hromádky, připravila jídelnu a mohl začít den "D".

Kuchaři se sešli v 8,30 a pustili se s chutí do díla. Popravdě - některé věci jsme slyšeli a viděli poprvé. A i k tomu mělo setkání sloužit - poznat nové věci a naučit se s nimi pracovat. V 10,30 se začali scházet další účastníci kurzu (ochutnáči). Mezi nimi byly učitelky, rodiče, kolegyně z jiné školy a naše koordinátorka Lenka.

A jaká jídla naši kuchaři vymysleli, uvařili a poté snědli? Myslím, že se vám budou sbíhat sliny jen při přečtení názvů a obrázky tuto skutečnost jen doplní.......

Uvařili jsme tedy:
zapečené lasagne s červenými fazolemi a rukolovým salátem s mátovým dresinkem,
bramborová lepenice s jáhlami a kysaném zelím, uzené tempehové výpečky, trhané listy salátů s francouzským dresinkem,
cizrnová pyré s amarantem, grilovaná zelenina a celerové škvarky,
tortilla s cizrnovou salsou, zeleninou a grilovaným goody foody,
francouzské dukátky, hranolky z dýně a celeru, ledový salát s mrkví, tatarka z červené,
irské robi maso s mrkví, pohanka s restovanou dýní,
uzený tempeh se žampiony a celozrnný, kuskusem, rukolový salát se sušenými rajčaty, olivami a konopným dresinkem
marinovaný seitan s pórkem a tříbarevnou rýží, salát z kvašené zeleniny KIMČI,
Všem děkuji za účast, akce byla náročná po všech stránkách, ale mám z ní velkou radost.

Iveta Brunová
Více na videu níže:


 Aktualita: "Setkání s farmáři v malšické jídelně"


Dne 11.10.2018 se sešli zástupci z 9 škol - celkem 15 osob a 3 farmáři v ZŠ a MŠ Malšice. Akce se zdařila a dozvěděli jsme se s kolegyněmi spoustu zajímavých informací. Mě osobně zaujaly všechny nabídky.
Pan Ing. Machander zajímavě vyprávěl o rozdílu klecových a podestýlkových vajec, paní Cibochová z minimlékárny Vrcovice určitě všechny zaujala povídáním o rodinné farmě a výrobě mléka, kefírů a jogurtů. Paní Švecová z firmy Lesánek Borotín nabídla hlavně ovoce - hrušky a jablka. Všichni zúčastnění měli možnost ochutnat přinesené výrobky a rozdíl od běžně prodávaných poznali všichni. Výměna zkušenosti s ostatními vedoucími je k nezaplacení. Hovořilo se i o mase a místních dodavatelích.

Věřím, že zúčastněné školy se budou snažit místní farmáře podpořit a začnou odebírat do svých škol. Opět se o kousek zlepší nabídka školních jídelen a opět o trochu zlepšíme zdraví našich strávníků.

Děkuji paní Lence Pokorné - koordinátorce SZŠ - za všechny aktivity, které byly se setkáním spojené. Nebylo jich málo.....
Iveta Brunová


 Aktualita: "Pondělí 3. září 2018"
Dvě první třídy v malšické základce a přivítání dětí paní starostkou M. Šebkovou.
1.A - učitelka Mgr. Hana Dolejší
1.B - učitelka Mgr. Šárka Peterková

 Aktualita: "Pondělí 3. září 2018"
V pondělí 3. září se učíme 2 vyučovací hodiny, končíme tedy v 9:35.


 Aktualita: "UPOZORNĚNÍ - pondělí 3. září v jidelně"
3.9.2018 mají všechny děti ze ZŠ odhlášené obědy - kdo bude mít o oběd zájem, přihlásí se přes strava.cz do 30.8.2018 do 13:30 hod. Již na první týden školy lze objednávat jídlo na strava.cz

Od 3.9.2018 se ruší příprava všech svačin pro děti ze ZŠ

Iveta Brunová
Vedoucí ŠJ Malšice


 Aktualita: "Dvě první třídy 2018/2019"
Vážení rodiče,
díky vstřícnému postoji zřizovatele mohu oznámit, že s definitivní platnosti otevřeme dvě první třídy. Vzhledem k omezeným prostorovým podmínkám jedné z učeben budeme dělit třídy na 17 a 12 žáků.
Jmenné seznamy tříd naleznete na dveřích školky i školy.
Mgr. Pavel Klíma, ředitel školy


 Aktualita: "ZRUŠENÍ PŘÍPRAVY SVAČIN PRO ŠKOLNÍ DĚTI"
Od 3.9.2018 rušíme přípravu svačin pro děti ve škole.

Důvody:
1. Děti o svačiny nejeví ve většině případů zájem
2. Opět narostl počet jídel v hlavní činnosti, musíme omezit doplňkové činnosti
3. Svačiny se připravovaly v rámci nepovinné doplňkové činnosti

Děkujeme za pochopení
Iveta Brunová
Vedoucí ŠJ Malšice
Malšice 20.6.2018


 Aktualita: "Zápis do MŠ - 3. května 2018"
Od čtvrtka 3. května 2018 k zápisu do MŠ Malšice rodiče přivedli 23 dětí. V úterý 15.5. uveřejníme tabulku s výsledky.
!!! NOVÉ !!! Klikněte zde: Tabulka s výsledky zápisu MŠ

 Aktualita: " Úspěšná žákyně 9. tř."

Skvělého úspěchu dosáhla žákyně 9. třídy Tereza Macholdová ve SCIO testech. V českém jazyce dosáhla 2. nejlepšího výsledku v Jihočeském kraji. Gratulujeme a přejeme Tereze úspěšné studium na střední škole. Navíc dokazuje, že kromě výborné sportovkyně je i hlavičkou otevřenou. Aktualita: "PROJEKT "SKUTEČNĚ ZDRAVÁ ŠKOLA" NA ZŠ MALŠICE"
Co s přebytky rajčat a paprik z vlastních zahrádek?

Čtvrťáci spolu s paní učitelkou Hanou Dolejší v rámci výuky přebytky zpracovali do podoby salátů. Přestože je ve třídě většina chlapců, všichni se k dílu postavili čelem a pod rukama dětí vznikaly různé saláty. Děti samy čistily, krájely, dochucovaly…... Jelikož pracovaly ve skupinkách, byla nutná i domluva na celém postupu, což stmelilo jejich vazby mezi sebou.
Ochutnat jsme mohli salát těstovinový, okurkový, rajčatový. Děti neobvyklá školní činnost bavila a všichni se těší na další pracovní výchovu v podobě vaření.
Fotky z akce: ZDRAVÁ JÍDELNA a čtvrťáci - ZDE


 Aktualita: "INFORMACE K PŘIJÍMACÍM ZKOUŠKÁM NA SŠ"
Přehledné informace o přijímačkách na SŠ a termíny dnů otevřených dveří tábrských SŠ:
INFORMACE K PŘIJÍMAČKÁM - ZDE
DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ - ZDE


 Aktualita: "Stejnopis vysvědčení"
Na základě písemné žádosti žadatele o vydání stejnopisu za ztracené nebo zničené ročníkové vysvědčení, vyhotoví škola na základě údajů v příslušné dokumentaci „Stejnopis“.
Žádost je třeba podat osobně na podatelně školy, písemně poštou nebo v naskenované podobě (jpg, pdf) emailem na adresu zsmalsice@seznam.cz, telefon 381 277 440.
Současně s odesláním žádosti o vydání stejnopisu je třeba uhradit poplatek ve výši 100 Kč za jeden stejnopis do pokladny školy. Při nezaplacení poplatku nebude stejnopis vydán.
Lhůta pro vyřízení žádosti je 30 dnů. Jakmile bude stejnopis připraven k vyzvednutí, bude žadatel kontaktován na telefon uvedený v žádosti.
ŽÁDOST KE STAŽENÍ ZDE


 Aktualita: "Čtvrtý den školního roku - čtvrtek 7. září 2017 - PRVŇÁCI"


 Aktualita: "První den školního roku - pondělí 4. září 2017"

KALENDÁŘ AKCÍ ZŠ A MŠ MALŠICE (školka , škola )


 Aktualita: CENY STRAVNÉHO OD 1.9.2017
Vzhledem k narůstajícím cenám potravin jsme nuceni od 1.9.2017 změnit ceny stravného (viz přehled níže). Děkujeme za pochopení.
Klikněte zde: CENY STRAVNÉHO OD 1.9.2017

NOVÝ WEB ŠKOLKY MALŠICE:


 Aktualita: ZÁPIS do 1. třídy až v dubnu
V těchto dnech jsme byli zvyklí, že ředitelé škol vypsali datum zápisu do první třídy ZŠ. Novela Školského zákona ale odsouvá zápisy až na období 1. - 30. dubna. Ptáte se proč? Důvodem prý má být posunutí zralosti oproti lednu na pozdější dobu, děti vyzrají a sníží se počet odkladů povinné školní docházky. Zní to logicky, ale je to nesmysl!

Srovnejte sami: Doposud probíhal zápis od 15.1. do 15.2. O odklad žádali rodiče u zápisu a požadovaná doporučení lékaře a poradenského zařízení dokládali až do konce května! Do 30. 5. musel ředitel rozhodnout o odkladu. Také proto ředitelé rodičům doporučovali, aby se do PPP objednávali na květen či konec dubna právě z důvodu dozrání dítěte.

Podle nové legislativy musí rodič posudky přinést již v dubnu k zápisu. Tedy dochází k opačnému efektu: Poradny jsou vinou neefektivní inkluze přetížené, rodiče se snaží objednat tedy co nejdříve, aby se dubnové datum stihlo. Slyším ve svém okolí, že někteří jdou již v lednu! Posudky se vystavují dříve než doposud!

Nakonec ještě dodejme, že názor pedagoga při zápisu opravdu bude jen formální. Rodič si k zápisu přinese všechny potřebné dokumenty a škola pouze vyplní formulář. Takto si paní ministryně představuje posílení prestiže pedagogického povolání?

Mgr. Pavel Klíma, ředitel školy

 Aktualita: "Jak to vidí ředitel?"
Ve středu 9.3.2016 vyšel článek v týdeníku Táborsko, v němž se jsem byl požádán o můj názor na šikanu ve školách.
Tady je:

!!! NOVÉ !!! Klikněte zde: článek

NEBO ZDE - INTERNETOVÁ VERZE

GRATULUJEME: