Petra Matějčková, DiS. Učitelky MŠ

Umístění

Berušky

Vzdělání: SPGŠ Obrataň - obor předškolní a mimoškolní pedagogika a VOŠ Sociální Prachatice - obor sociální práce (DiS.)

Specializace: Artefiletika - kombinace arteterapeutických postupů a moderního pojetí výtvarné výchovy. Keramika - v rámci vzdělávání.

 

Kontaktní formulář

Kurz bude trvat 10 lekcí – každou středu pouze pro přihlášené děti. Pravidelný odjezd v 7.55. Svačinu budou děti dostávat s sebou.