Základní škola Malšice

Malšická škola byla postavena v roce 1962. V roce 2003 se podařilo zrekonstruovat většinu technického zařízení školy (kotelna, rozvody UT, okna, podlahovou krytinu, sociální zařízení, světla, rozhlas) včetně venkovní fasády. V roce 2007 jsme dokončili přístavbu nového křídla s tělocvičnou, 2 kmenovými učebnami, učebnou informatiky a školním klubem. V roce 2019 byla dokončena přístavba dalších 2 kmenových tříd. Po stavební stránce se škola stala moderní budovou poskytující veškerý komfort pro vzdělávání žáků. Velké výhody přináší i pozice venkovské školy. Učitelé využívají možnosti překrásného okolí školy k častým činnostem v přírodě.

Ve školním roce 2020/21 vzděláváme 247 žáků, v každém ročníku organizujeme jednu třídu, v 1., 3., 5. a 9. ročníku dvě.